Tutkinnon suorittanut väestö koulutusalan ja -asteen sekä sukupuolen mukaan 2019

Koulutusala Sukupuoli Koulutusaste
Yhteensä Toinen aste Erikois-
ammatti-
koulutus-
aste
Korkea-aste
yhteensä
Alin
korkea-aste
Alempi korkeakoulu-
aste
Ylempi korkeakoulu-
aste
Tutkija-
koulutus-
aste
Yhteensä Yhteensä 3 435 385 1 892 279 44 372 1 498 734 426 481 557 666 464 953 49 634
Naiset 1 779 338 896 996 20 457 861 885 263 161 313 794 262 628 22 302
Yleissivistävä koulutus Yhteensä 309 807 309 807 - - - - - -
Naiset 148 899 148 899 - - - - - -
Kasvatusalat Yhteensä 105 972 1 935 742 103 295 11 078 40 094 49 743 2 380
Naiset 83 023 838 138 82 047 9 944 30 744 39 718 1 641
Humanistiset ja taidealat Yhteensä 194 274 58 873 973 134 428 6 488 45 074 77 088 5 778
Naiset 130 986 33 189 492 97 305 4 137 32 536 57 578 3 054
Yhteiskunnalliset alat Yhteensä 80 868 617 - 80 251 3 787 16 363 54 482 5 619
Naiset 53 439 459 - 52 980 2 244 10 710 36 909 3 117
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet Yhteensä 567 492 184 685 18 683 364 124 186 551 98 610 75 941 3 022
Naiset 379 092 129 016 7 001 243 075 135 137 65 460 41 196 1 282
Luonnontieteet Yhteensä 56 021 3 071 65 52 885 - 8 380 34 705 9 800
Naiset 29 192 1 459 31 27 702 - 4 547 19 188 3 967
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) Yhteensä 125 475 39 560 584 85 331 14 372 43 356 25 062 2 541
Naiset 24 836 5 272 104 19 460 5 574 8 224 5 194 468
Tekniikan alat Yhteensä 914 552 622 187 7 561 284 804 73 025 128 809 74 780 8 190
Naiset 148 059 103 059 1 749 43 251 5 551 19 203 16 541 1 956
Maa- ja metsätalousalat Yhteensä 137 118 94 627 847 41 644 13 531 14 683 11 921 1 509
Naiset 48 402 31 965 278 16 159 3 264 5 905 6 214 776
Terveys- ja hyvinvointialat Yhteensä 521 950 236 741 3 708 281 501 92 791 129 497 48 878 10 335
Naiset 453 552 208 097 3 250 242 205 85 640 114 880 35 834 5 851
Palvelualat Yhteensä 415 938 337 422 11 209 67 307 24 351 31 696 10 976 284
Naiset 276 787 233 437 7 414 35 936 11 389 20 960 3 475 112
Muut tai tuntemattomat koulutusalat Yhteensä 5 918 2 754 - 3 164 507 1 104 1 377 176
Naiset 3 071 1 306 - 1 765 281 625 781 78

Lähde: Koulutustilastot 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3530, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 5.11.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4586. 2019, Tutkinnon suorittanut väestö koulutusalan ja -asteen sekä sukupuolen mukaan 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkour/2019/vkour_2019_2020-11-05_tau_001_fi.html