Kansantulo

   Milj. euroa Osuus, % Muutos, %
2003* 2004* 2003* 2004* 2003* 2004*
Palkat ja palkkiot 1) 56  535 59 162 47,9 47,4 3,2 4,6
Työnantajan sosiaaliturvamaksut 14 064 14 545 11,9 11,6 0,1 3,4
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto 29 151 32 277 24,7 25,8 -7,1 10,7
   Yritykset 11 598 13 714 9,8 11,0 -12,5 18,2
   Asuntoyhteisöt -166 -141 -0,1 -0,1 ,, ,,
   Rahoitus- ja vakuutuslaitokset -35 -305 0,0 -0,2 ,, ,,
   Julkisyhteisöt 1 686 1 936 1,4 1,5 0,3 14,8
   Kotitaloudet 15 660 16 660 13,3 13,3 5,7 6,4
      siitä yrittäjätulo maataloudesta 1 200 1 097     -2,3 -8,6
      yrittäjätulo metsätaloudesta 843 802     -2,1 -4,9
      laskennallinen asuntotulo 3 686 3 881     13,0 5,3
      muu yrittäjätulo 3 335 3 490     1,9 4,6
   Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 408 413 0,3 0,3 -7,7 1,2
Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot 2) 18 372 18 925 15,6 15,2 6,3 3,0
Kansantulo 118 122 124 909 100,0 100,0 0,5 5,7
Kiinteän pääoman kuluminen 23 306 24 099     3,2 3,4
Bruttokansantulo 141 428 149 008     1,0 5,4
Työsuhdeoptiotulot (milj. euroa) 166 184     -66,3 10,8
Kansantulo henkeä kohti, euroa 22 659 23 896     0,3 5,5
Keskiväkiluku, 1000 henkeä 5 213 5 227     0,2 0,3
1) Sisältää palkat ja palkkiot ulkomailta, netto
2) Ei sisällä ulkomaille maksettuja tuotannon ja tuonnin veroja eikä ulkomailta saatuja tukipalkkioita.

Päivitetty 28.2.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2004, Kansantulo . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtp/2004/vtp_2004_2005-02-28_tau_003.html