Liitetaulukko 1. Ympäristönsuojelupalvelujen käyttö yrityksissä 2014-2016 (pl. alkutuotanto ja palvelualat)

Toimiala (TOL2008) 2014 2015 2016
B Kaivostoiminta ja louhinta 35 30 60
C Teollisuus 248 253 234
16 - 17 Metsäteollisuus 79 77 72
19 - 22 Kemianteollisuus 57 61 41
24 - 30, 33 Metalliteollisuus 95 103 105
10 - 15, 18, 23, 31 - 32 Muu teollisuus 17 12 16
D Energiahuolto 49 40 32
36 - 39 Päätoimiset ympäristönsuojelupalvelujen
tuottajat ja vesihuolto
1 515 1 672 1 697
Yhteensä 1 847 1 995 2 023

Lähde: Ympäristönsuojelumenot 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Johanna Pakarinen 029 551 3313, Anna Piirainen 029 551 2733, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 25.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristönsuojelumenot [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6055. 2016, Liitetaulukko 1. Ympäristönsuojelupalvelujen käyttö yrityksissä 2014-2016 (pl. alkutuotanto ja palvelualat) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ympsm/2016/ympsm_2016_2018-10-25_tau_001_fi.html