Liitetaulukko 1. Ympäristönsuojelupalvelujen käyttö yrityksissä 2015-2017 (pl. alkutuotanto ja palvelualat) (Taulukkoa korjattu 15.1.2020)

Toimiala (TOL2008) 2015 2016 2017
B Kaivostoiminta ja louhinta 30 60 56
C Teollisuus 253 234 240
16 - 17 Metsäteollisuus 77 72 79
19 - 22 Kemianteollisuus 61 41 38
24 - 30, 33 Metalliteollisuus 103 105 107
10 - 15, 18, 23, 31 - 32 Muu teollisuus 12 17 16
D Energiahuolto 40 32 74
36 - 39 Päätoimiset ympäristönsuojelupalvelujen tuottajat ja vesihuolto 1 671 1 698 1 730
Yhteensä 1 994 2 023 2 100

Lähde: Ympäristönsuojelumenot 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Hörkkö 029 551 3035, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristönsuojelumenot [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6055. 2017, Liitetaulukko 1. Ympäristönsuojelupalvelujen käyttö yrityksissä 2015-2017 (pl. alkutuotanto ja palvelualat) (Taulukkoa korjattu 15.1.2020) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ympsm/2017/ympsm_2017_2019-10-31_tau_001_fi.html