Liitetaulukko 2. Kaivostoiminnan, teollisuuden ja energia-, vesi- ja jätehuollon ympäristönsuojeluinvestoinnit 2015-2017

Toimiala (TOL2008) 2015 2016 2017
B Kaivostoiminta ja louhinta 33 77 74
C Teollisuus 158 167 201
16 - 17 Metsäteollisuus 37 39 80
19 - 22 Kemianteollisuus 79 68 70
24 - 30, 33 Metalliteollisuus 27 37 25
10 - 15, 18, 23, 31 - 32 Muu teollisuus 13 21 26
D Energiahuolto 100 49 64
36- 39 Päätoimiset ympäristönsuojelupalvelujen tuottajat ja vesihuolto 346 412 285
Yhteensä 637 705 624

Lähde: Ympäristönsuojelumenot 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Hörkkö 029 551 3035, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristönsuojelumenot [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6055. 2017, Liitetaulukko 2. Kaivostoiminnan, teollisuuden ja energia-, vesi- ja jätehuollon ympäristönsuojeluinvestoinnit 2015-2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ympsm/2017/ympsm_2017_2019-10-31_tau_002_fi.html