Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat yliopistoissa vuonna 2003

Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat maanosan mukaan 2003

Yhteensä 4 427
Osuus kaikista opiskelijoista (%) 2,6
   
Eurooppa 2 641
Pohjoismaat 402
Ruotsi 307
Norja 41
Tanska 33
Islanti 21
Muut Euroopan maat 2 239
Afrikka 261
Pohjois-Amerikka 174
Latinalainen Amerikka ja Karibia 105
Aasia 1 200
Oseania 20
Tuntematon 26

 

Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat yliopiston mukaan 2003

Ulkomaalaisia   Yhteensä
     
Helsingin kauppakorkeakoulu 109 4 206
Helsingin yliopisto 1 100 37 486
Joensuun yliopisto 210 7 561
Jyväskylän yliopisto 275 13 668
Kuopion yliopisto 100 5 938
Kuvataideakatemia 35 220
Lapin yliopisto 38 4 099
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 100 5 549
Oulun yliopisto 237 15 127
Sibelius-Akatemia 130 1 481
Svenska handelshögskolan 137 2 375
Taideteollinen korkeakoulu 77 1 507
Tampereen teknillinen yliopisto 230 11 889
Tampereen yliopisto 317 14 800
Teatterikorkeakoulu 14 418
Teknillinen korkeakoulu 662 14 599
Turun kauppakorkeakoulu 23 2 122
Turun yliopisto 235 15 226
Vaasan yliopisto 54 4 850
Åbo Akademi 344 6 725
     
Yhteensä 4 427  169 846

Päivitetty 3.2.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. 2003, Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat yliopistoissa vuonna 2003 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2003/yop_2003_2005-02-03_tau_002.html