Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Yliopistojen uudet opiskelijat ja opiskelijat yhteensä opintoaloittain 2005

Opintoala 1) Uusia opiskelijoita Opiskelijoita
Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia
Teologinen 275 105 170 2 890 1 184 1 706
Humanistinen 3 038 672 2 366 27 331 6 415 20 916
Taideteollinen 385 124 261 2 760 956 1 804
Musiikkiala 180 77 103 1 531 669 862
Teatteri- ja tanssiala 70 26 44 440 190 250
Kasvatustieteellinen 2 066 343 1 723 14 543 2 628 11 915
Liikuntatieteellinen 156 86 70 814 421 393
Yhteiskuntatieteellinen 2 104 637 1 467 18 175 6 010 12 165
Psykologia 155 25 130 1 870 358 1 512
Terveystieteet 441 45 396 2 977 289 2 688
Oikeustieteellinen 546 216 330 4 648 2 037 2 611
Kauppatieteellinen 2 622 1 349 1 273 19 187 10 425 8 762
Luonnontieteellinen 3 499 1 851 1 648 26 867 15 181 11 686
Maatalous-metsätieteellinen 413 173 240 3 609 1 474 2 135
Teknillistieteellinen 3 895 3 029 866 37 529 29 783 7 746
Lääketieteellinen 463 187 276 7 573 2 752 4 821
Hammaslääketieteellinen        72 19 53 662 218 444
Eläinlääketieteellinen 36 4 32 537 53 484
Farmasia 402 68 334 1 875 338 1 537
Kuvataideala 40 19 21 243 113 130
Yhteensä 20 858 9 055 11 803 176 061 81 494 94 567

1) Vuoden 1995 opetushallinnon luokitus


Päivitetty 19.4.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. Yliopisto-opiskelijat 2005, Yliopistojen uudet opiskelijat ja opiskelijat yhteensä opintoaloittain 2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2005/01/yop_2005_01_2006-04-19_tau_002.html