Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Ylemmän korkeakoulututkinnon keskisuoritusaika (mediaani) tutkinnoittain 1996-2005

Tutkintonimike 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Arkkitehti 10 10 9,5 10,5 9,5 10,5 10 11 10,5 9,5
Diplomi-insinööri 7 7 7 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Ekonomi (ylempi) 6 6 6 6 7 - - - - -
Elintarviketiet. maisteri 7 7 7 7 6,5 6,5 6,5 7 7 6,5
Eläinlääketiet. lis. 7 6,5 7,5 7 7 6,5 7 8 7,5 7
Fil. maisteri (humanist.) 7,5 7,5 7 7 7 7 7 7 7 7
Fil. maisteri (luonnontiet.) 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6 6 6 6,5
Hallintotiet. maisteri 5,5 5 6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6
Hammaslääketiet. lis. 5 5,5 5,5 6,5 5,5 6 6 6 5,5 6
Kasvatustiet. maisteri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Kauppatiet. maisteri 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Kuvataiteen maisteri 1) 8 7 7 6 6,5 7 5,5 6 6 4,5
Liikuntatiet. maisteri 6 6 6 6 6 6 6 6 5,5 5,5
Lääketiet. lis. 7 7 7 6,5 7 7 7 6,5 6,5 6,5
Maat.-metsät. maisteri 7 7 7 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Maisema-arkkitehti 7,5 8 7,5 8 8 8,5 8 9 8,5 8,5
Musiikin maisteri 8 8 7,5 7,5 8 7 7,5 8 8 7
Oikeustiet. kand. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Proviisori 6 6 6,5 7 6 6 6 6 6 6
Psykologian maisteri 7 6,5 6,5 6,5 6 6 6 6 6 6
Taiteen maisteri 7 7 6,5 6 6 6 6 5,5 6 6
Tanssitaiteen maisteri 5 6,5 4 4 3,5 2,5 6 4 5 5
Teatteritaiteen maisteri 4 6 4 4 4 4 5 4 4 4
Teologian maisteri 7,5 7 7,5 7 6,5 7,5 7 7 7 7
Terveystiet. maisteri 5 4,5 5,5 4,5 4,5 4,5 4 4,5 4,5 4
Valtiotiet. maisteri 7 7 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7
Yhteiskuntatiet. maisteri 6,5 6,5 6,5 6 6 6 6 6 6 6
Kaikki ylemmät kk.tutkinnot 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6 6 6 6 6

1) Vuonna 1996 Kuvataideakatemian loppututkinto


Päivitetty 22.6.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. Yliopistotutkinnon suorittaneet 2005, Ylemmän korkeakoulututkinnon keskisuoritusaika (mediaani) tutkinnoittain 1996-2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2005/02/yop_2005_02_2006-06-22_tau_005.html