Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Publicerad: 22.6.2006

Vid universiteten avlades 19 200 examina år 2005

Enligt Statistikcentralen avlades totalt 19 200 examina vid universiteten år 2005. Detta är en ökning på fem procent från året innan. Av alla examina var 3 400 lägre högskoleexamina och 12 900 högre högskoleexamina. Totalt avlades 1 400 doktorsexamina. Av alla examina avlades 62 procent av kvinnor.

 

Universitetsexamina efter landskap 2005

Landskap Totalt Män Kvinnor
Nyland 6 828 2 849 3 979
Egentliga Finland 2 303 809 1 494
Satakunta 226 85 141
Egentliga Tavastland 107 24 83
Birkaland 2 182 1 039 1 143
Päijänne-Tavastland 5 1 4
Kymmenedalen 39 4 35
Södra Karelen 498 322 176
Södra Savolax 232 59 173
Norra Savolax 893 237 656
Norra Karelen 842 264 578
Mellersta Finland 2 142 585 1 557
Österbotten 701 228 473
Norra Österbotten     1 595 671 924
Kajanaland 100 14 86
Lappland 483 139 344
       
Totalt 19 176 7 330 11 846

 

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Miikka Paajavuori (09) 1734 3678 koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Päivitetty 22.6.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Universitetsutbildning [verkkojulkaisu].
ISSN=2324-013X. Universitetsexamina 2005. Helsinki: Statistikcentralen [viitattu: 17.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2005/02/yop_2005_02_2006-06-22_tie_002_sv.html