Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Yliopistojen uudet opiskelijat ja opiskelijat yhteensä opintoaloittain 2006

Opintoala 1) Uusia opiskelijoita Opiskelijoita
Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia
Teologinen 323 121 202 2 945 1 200 1 745
Humanistinen 2 804 605 2 199 27 387 6 469 20 918
Taideteollinen 383 130 253 2 828 987 1 841
Musiikkiala 166 64 102 1 478 622 856
Teatteri- ja tanssiala 71 29 42 473 206 267
Kasvatustieteellinen 1 980 360 1 620 14 286 2 638 11 648
Liikuntatieteellinen 119 54 65 799 411 388
Yhteiskuntatieteellinen 2 060 631 1 429 18 462 6 138 12 324
Psykologia 167 34 133 1 938 394 1 544
Terveystieteet 438 50 388 3 033 318 2 715
Oikeustieteellinen 506 210 296 4 709 2 051 2 658
Kauppatieteellinen 2 644 1 387 1 257 19 606 10 630 8 976
Luonnontieteellinen 3 359 1 685 1 674 26 817 15 026 11 791
Maatalous-metsätieteellinen 415 179 236 3 664 1 502 2 162
Teknillistieteellinen 3 770 2 919 851 37 165 29 407 7 758
Lääketieteellinen 494 198 296 7 644 2 744 4 900
Hammaslääketieteellinen 67 26 41 721 234 487
Eläinlääketieteellinen 39 5 34 566 59 507
Farmasia 301 57 244 1 782 351 1 431
Kuvataideala 44 19 25 252 121 131
Yhteensä 20 150 8 763 11 387 176 555 81 508 95 047

1) Vuoden 1995 opetushallinnon luokitus


Päivitetty 24.4.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. Yliopisto-opiskelijat 2006, Yliopistojen uudet opiskelijat ja opiskelijat yhteensä opintoaloittain 2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2006/01/yop_2006_01_2007-04-24_tau_002.html