Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Ylemmän korkeakoulututkinnon keskisuoritusaika (mediaani) tutkinnoittain 1997-2006

Tutkintonimike 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Arkkitehti 10 9,5 10,5 9,5 10,5 10 11 10,5 9,5 10
Diplomi-insinööri 7 7 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Ekonomi (ylempi) 6 6 6 7 - - - - - -
Elintarviketiet. maisteri 7 7 7 6,5 6,5 6,5 7 7 6,5 7,5
Eläinlääketiet. lis. 6,5 7,5 7 7 6,5 7 8 7,5 7 8
Fil. maisteri (humanist.) 7,5 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Fil. maisteri (luonnontiet.) 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6 6 6 6,5 6,5
Hallintotiet. maisteri 5 6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6 6
Hammaslääketiet. lis. 5,5 5,5 6,5 5,5 6 6 6 5,5 6 6,5
Kasvatustiet. maisteri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Kauppatiet. maisteri 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Kuvataiteen maisteri 7 7 6 6,5 7 5,5 6 6 4,5 6
Liikuntatiet. maisteri 6 6 6 6 6 6 6 5,5 5,5 5,5
Lääketiet. lis. 7 7 6,5 7 7 7 6,5 6,5 6,5 7
Maat.-metsät. maisteri 7 7 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7
Maisema-arkkitehti 8 7,5 8 8 8,5 8 9 8,5 8,5 8,5
Musiikin maisteri 8 7,5 7,5 8 7 7,5 8 8 7 7
Oikeustiet. maisteri 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Proviisori 6 6,5 7 6 6 6 6 6 6 6
Psykologian maisteri 6,5 6,5 6,5 6 6 6 6 6 6 6
Taiteen maisteri 7 6,5 6 6 6 6 5,5 6 6 6
Tanssitaiteen maisteri 6,5 4 4 3,5 2,5 6 4 5 5 4,5
Teatteritaiteen maisteri 6 4 4 4 4 5 4 4 4 4,5
Teologian maisteri 7 7,5 7 6,5 7,5 7 7 7 7 7
Terveystiet. maisteri 4,5 5,5 4,5 4,5 4,5 4 4,5 4,5 4 4,5
Valtiotiet. maisteri 7 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 7
Yhteiskuntatiet. maisteri 6,5 6,5 6 6 6 6 6 6 6 6
Kaikki ylemmät kk.tutkinnot 6,5 6,5 6,5 6 6 6 6 6 6 6,5

Päivitetty 18.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. Yliopistotutkinnon suorittaneet 2006, Ylemmän korkeakoulututkinnon keskisuoritusaika (mediaani) tutkinnoittain 1997-2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2006/02/yop_2006_02_2007-06-21_tau_006.html