Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Yliopistojen uudet opiskelijat ja opiskelijat yhteensä opintoaloittain 2007

Opintoala 1) Uusia opiskelijoita Opiskelijoita
Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia
Teologinen 286 99 187 2 967 1 184 1 783
Humanistinen 2 816 651 2 165 27 340 6 524 20 816
Taideteollinen 406 116 290 2 857 963 1 894
Musiikkiala 165 65 100 1 475 621 854
Teatteri- ja tanssiala 46 15 31 455 192 263
Kasvatustieteellinen 2 044 330 1 714 14 332 2 679 11 653
Liikuntatieteellinen 154 80 74 812 411 401
Yhteiskuntatieteellinen 1 956 635 1 321 18 576 6 173 12 403
Psykologia 170 20 150 1 938 391 1 547
Terveystieteet 426 41 385 3 052 320 2 732
Oikeustieteellinen 500 191 309 4 756 2 039 2 717
Kauppatieteellinen 2 517 1 284 1 233 19 781 10 686 9 095
Luonnontieteellinen 3 214 1 633 1 581 26 401 14 765 11 636
Maatalous-metsätieteellinen 432 190 242 3 713 1 559 2 154
Teknillistieteellinen 3 605 2 752 853 36 655 28 920 7 735
Lääketieteellinen 443 169 274 7 769 2 795 4 974
Hammaslääketieteellinen 70 25 45 746 240 506
Eläinlääketieteellinen 40 1 39 583 48 535
Farmasia 315 63 252 1 824 384 1 440
Kuvataideala 43 17 26 272 129 143
Yhteensä 19 648 8 377 11 271 176 304 81 023 95 281

1) Vuoden 1995 opetushallinnon luokitus


Päivitetty 17.4.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. Yliopisto-opiskelijat 2007, Yliopistojen uudet opiskelijat ja opiskelijat yhteensä opintoaloittain 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2007/01/yop_2007_01_2008-04-17_tau_002.html