Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Ulkomaalaisten yliopistoissa suorittamat tutkinnot koulutusasteen mukaan vuonna 2007

Koulutusaste  Yhteensä Miehiä Naisia
Alempi korkeakoulututkinto 81 31 50
Ylempi korkeakoulututkinto 517 305 212
Lääkärien erikoistumiskoulutus 7 2 5
Lisensiaatintutkinto 25 12 13
Tohtorintutkinto 190 119 71
Yhteensä 820 469 351


Päivitetty 19.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. Yliopistotutkinnon suorittaneet 2007, Ulkomaalaisten yliopistoissa suorittamat tutkinnot koulutusasteen mukaan vuonna 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2007/02/yop_2007_02_2008-06-19_tau_004.html