Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Ylemmän korkeakoulututkinnon keskisuoritusaika (mediaani) tutkinnoittain 1998-2007

Tutkintonimike 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Arkkitehti 9,5 10,5 9,5 10,5 10 11 10,5 9,5 10 10
Diplomi-insinööri 7 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0
Ekonomi (ylempi) 6 6 7 - - - - - - -
Elintarviketiet. maisteri 7 7 6,5 6,5 6,5 7 7 6,5 7,5 6,5
Eläinlääketiet. lis. 7,5 7 7 6,5 7 8 7,5 7 8 7,5
Fil. maisteri (humanist.) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Fil. maisteri (luonnontiet.) 6,5 6,5 6,5 6 6 6 6 6,5 6,5 6,5
Hallintotiet. maisteri 6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6 6 5,5
Hammaslääketiet. lis. 5,5 6,5 5,5 6 6 6 5,5 6 6,5 6,0
Kasvatustiet. maisteri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Kauppatiet. maisteri 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Kuvataiteen maisteri 7 6 6,5 7 5,5 6 6 4,5 6 6
Liikuntatiet. maisteri 6 6 6 6 6 6 5,5 5,5 5,5 5
Lääketiet. lis. 7 6,5 7 7 7 6,5 6,5 6,5 7 7
Maat.-metsätiet. maisteri 7 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 6,5
Maisema-arkkitehti 7,5 8 8 8,5 8 9 8,5 8,5 8,5 8,5
Musiikin maisteri 7,5 7,5 8 7 7,5 8 8 7 7 7,5
Oikeustiet. maisteri 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,5
Proviisori 6,5 7 6 6 6 6 6 6 6 6
Psykologian maisteri 6,5 6,5 6 6 6 6 6 6 6 6
Taiteen maisteri 6,5 6 6 6 6 5,5 6 6 6 5
Tanssitaiteen maisteri 4 4 3,5 2,5 6 4 5 5 4,5 6
Teatteritaiteen maisteri 4 4 4 4 5 4 4 4 4,5 4
Teologian maisteri 7,5 7 6,5 7,5 7 7 7 7 7 6,5
Terveystiet. maisteri 5,5 4,5 4,5 4,5 4 4,5 4,5 4 4,5 4
Valtiotiet. maisteri 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 7 7
Yhteiskuntatiet. maisteri 6,5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Kaikki ylemmät kk.tutkinnot 6,5 6,5 6 6 6 6 6 6 6,5 6,5

Päivitetty 19.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. Yliopistotutkinnon suorittaneet 2007, Ylemmän korkeakoulututkinnon keskisuoritusaika (mediaani) tutkinnoittain 1998-2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2007/02/yop_2007_02_2008-06-19_tau_005.html