Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Yliopistoissa suoritetut tutkinnot opintoalan mukaan vuonna 2007

Opintoala Yhteensä Miehiä Naisia
Teologinen 397 147 250
Humanistinen 3 645 654 2 991
Taideteollinen 438 129 309
Musiikkiala 229 78 151
Teatteri- ja tanssiala 105 45 60
Kasvatustieteellinen 2 751 418 2 333
Liikuntatieteellinen 150 70 80
Yhteiskuntatieteellinen 2 239 610 1 629
Psykologia 297 40 257
Terveystieteet 572 47 525
Oikeustieteellinen 611 246 365
Kauppatieteellinen 2 461 1 147 1 314
Luonnontieteellinen 2 840 1 503 1 337
Maatalous-metsätieteellinen 422 160 262
Teknillistieteellinen 3 191 2 405 786
Lääketieteellinen 1 286 431 855
Hammaslääketieteellinen 99 29 70
Eläinlääketieteellinen 60 8 52
Farmasia 470 61 409
Kuvataideala 47 25 22
Yhteensä 22 310 8 253 14 057

Päivitetty 19.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. Yliopistotutkinnon suorittaneet 2007, Yliopistoissa suoritetut tutkinnot opintoalan mukaan vuonna 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2007/02/yop_2007_02_2008-06-19_tau_006.html