Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Ulkomaalaisten yliopistoissa suorittamat tutkinnot koulutusasteen mukaan vuonna 2008

Koulutusaste Yhteensä Miehiä Naisia
Alempi korkeakoulututkinto 145 63 82
Ylempi korkeakoulututkinto 716 430 286
Lääkärien erikoistumiskoulutus 9 8 1
Lisensiaatintutkinto 23 15 8
Tohtorintutkinto 176 120 56
Yhteensä 1 069 636 433

Päivitetty 18.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. Yliopistotutkinnon suorittaneet 2008, Ulkomaalaisten yliopistoissa suorittamat tutkinnot koulutusasteen mukaan vuonna 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2008/02/yop_2008_02_2009-06-18_tau_003.html