Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 1. Yliopistojen uudet opiskelijat ja opiskelijat yliopistoittain 2010

Yliopisto Uusia opiskelijoita, yhteensä Uusia opiskelijoita, miehet Uusia opiskelijoita, naiset Opiskelijoita, yhteensä Opiskelijoita, miehet Opiskelijoita, naiset
Yhteensä 20 168 8 997 11 171 169 404 77 935 91 469
Helsingin yliopisto 3 591 1 278 2 313 36 609 13 144 23 465
Åbo Akademi 862 322 540 6 354 2 532 3 822
Oulun yliopisto 1 827 904 923 15 364 7 834 7 530
Tampereen yliopisto 1 492 497 995 15 352 5 296 10 056
Jyväskylän yliopisto 1 967 758 1 209 13 633 5 245 8 388
Svenska handelshögskolan 340 163 177 2 336 1 278 1 058
Vaasan yliopisto 817 389 428 4 755 2 252 2 503
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 796 519 277 5 264 3 706 1 558
Tampereen teknillinen yliopisto 1 131 864 267 10 246 8 020 2 226
Sibelius-Akatemia 166 64 102 1 367 568 799
Lapin yliopisto 621 187 434 4 839 1 452 3 387
Teatterikorkeakoulu 57 24 33 376 164 212
Kuvataideakatemia 43 17 26 261 104 157
Maanpuolustuskorkeakoulu 180 175 5 680 661 19
Aalto-yliopisto 2 103 1 316 787 18 848 12 954 5 894
Itä-Suomen yliopisto 2 058 731 1 327 14 385 5 324 9 061
Turun yliopisto 2 117 789 1 328 18 735 7 401 11 334

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen (09) 1734 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 20.4.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. yliopistotutkinnon suorittaneet 2010, Liitetaulukko 1. Yliopistojen uudet opiskelijat ja opiskelijat yliopistoittain 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2010/01/yop_2010_01_2011-04-20_tau_001_fi.html