Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 1. Yliopistoissa suoritetut tutkinnot yliopistoittain 2010

Yliopisto Tutkintoja yhteensä Tutkintoja yhteensä, miehet Tutkintoja yhteensä, naiset
Yhteensä 29 118 12 374 16 744
Helsingin yliopisto 5 805 1 698 4 107
Åbo Akademi 880 320 560
Oulun yliopisto 2 738 1 249 1 489
Tampereen yliopisto 2 144 598 1 546
Jyväskylän yliopisto 2 628 823 1 805
Svenska handelshögskolan 403 193 210
Vaasan yliopisto 732 301 431
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1 243 839 404
Tampereen teknillinen yliopisto 2 092 1 578 514
Sibelius-Akatemia 267 101 166
Lapin yliopisto 817 191 626
Teatterikorkeakoulu 87 33 54
Kuvataideakatemia 36 11 25
Maanpuolustuskorkeakoulu 127 124 3
Aalto-yliopisto 3 684 2 559 1 125
Itä-Suomen yliopisto 2 499 818 1 681
Turun yliopisto 2 936 938 1 998

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen (09) 1734 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 16.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. yliopisto-opiskelijat 2010, Liitetaulukko 1. Yliopistoissa suoritetut tutkinnot yliopistoittain 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2010/02/yop_2010_02_2011-06-16_tau_001_fi.html