Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Yliopistojen uudet opiskelijat ja opiskelijat yliopistoittain 2011

Yliopisto Uusia opiskelijoita, yhteensä Uusia opiskelijoita, miehet Uusia opiskelijoita, naiset Opiskelijoita, yhteensä Opiskelijoita, miehet Opiskelijoita, naiset
Yhteensä 20 274 9 054 11 220 168 983 78 126 90 857
Helsingin yliopisto 3 723 1 310 2 413 36 498 13 033 23 465
Åbo Akademi 911 390 521 6 559 2 691 3 868
Oulun yliopisto 1 804 879 925 15 291 7 864 7 427
Tampereen yliopisto 1 474 492 982 15 692 5 465 10 227
Jyväskylän yliopisto 2 003 806 1 197 13 291 5 186 8 105
Svenska handelshögskolan 327 164 163 2 347 1 295 1 052
Vaasan yliopisto 832 344 488 4 978 2 328 2 650
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 732 538 194 4 970 3 557 1 413
Tampereen teknillinen yliopisto 1 100 810 290 10 273 8 050 2 223
Sibelius-Akatemia 179 77 102 1 371 581 790
Lapin yliopisto 634 154 480 4 831 1 446 3 385
Teatterikorkeakoulu 73 29 44 382 170 212
Kuvataideakatemia 42 14 28 279 117 162
Maanpuolustuskorkeakoulu 155 154 1 715 696 19
Aalto-yliopisto 2 066 1 273 793 19 273 13 204 6 069
Itä-Suomen yliopisto 2 096 802 1 294 14 549 5 471 9 078
Turun yliopisto 2 123 818 1 305 17 684 6 972 10 712

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen (09) 1734 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 20.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. yliopistotutkinnon suorittaneet 2011, Yliopistojen uudet opiskelijat ja opiskelijat yliopistoittain 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2011/01/yop_2011_01_2012-04-20_tau_001_fi.html