Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 1. Yliopistojen uudet opiskelijat ja opiskelijat koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2012

Koulutusaste Uusia, yhteensä Uusia, miehet Uusia, naiset Opiskelijoita, yhteensä Opiskelijoita, miehet Opiskelijoita, naiset
Yhteensä 26 032 11 383 14 649 169 041 78 463 90 578
Alempi korkeakoulututkinto 17 131 7 369 9 762 96 231 47 369 48 862
Ylempi korkeakoulututkinto 6 232 2 868 3 364 48 048 19 931 28 117
Lääkärien erikoistumiskoulutus 686 242 444 4 169 1 303 2 866
Lisensiaatintutkinto 100 22 78 1 906 1 016 890
Tohtorintutkinto 1 883 882 1 001 18 687 8 844 9 843

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 23.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. yliopistotutkinnon suorittaneet 2012, Liitetaulukko 1. Yliopistojen uudet opiskelijat ja opiskelijat koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2012/01/yop_2012_01_2013-04-23_tau_001_fi.html