Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 3. Yliopistojen uudet opiskelijat ja opiskelijat yliopistoittain 2012

Yliopisto Uusia, yhteensä Uusia, miehet Uusia, naiset Opiskelijoita, yhteensä Opiskelijoita, miehet Opiskelijoita, naiset
Yhteensä 26 032 11 383 14 649 169 041 78 463 90 578
Aalto-yliopisto 2 641 1 646 995 19 569 13 347 6 222
Helsingin yliopisto 5 173 1 767 3 406 36 201 12 940 23 261
Itä-Suomen yliopisto 2 765 1 009 1 756 14 927 5 637 9 290
Jyväskylän yliopisto 2 464 947 1 517 13 174 5 213 7 961
Kuvataideakatemia 49 20 29 282 113 169
Lapin yliopisto 674 195 479 4 684 1 407 3 277
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 805 537 268 4 914 3 513 1 401
Maanpuolustuskorkeakoulu 325 314 11 837 808 29
Oulun yliopisto 2 395 1 160 1 235 15 146 7 800 7 346
Sibelius-Akatemia 205 89 116 1 334 564 770
Svenska handelshögskolan 379 198 181 2 362 1 307 1 055
Tampereen teknillinen yliopisto 1 162 836 326 10 319 8 058 2 261
Tampereen yliopisto 2 083 689 1 394 15 524 5 442 10 082
Teatterikorkeakoulu 61 27 34 370 170 200
Turun yliopisto 2 741 1 028 1 713 17 705 7 010 10 695
Vaasan yliopisto 915 437 478 5 071 2 407 2 664
Åbo Akademi 1 195 484 711 6 622 2 727 3 895

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 23.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. yliopistotutkinnon suorittaneet 2012, Liitetaulukko 3. Yliopistojen uudet opiskelijat ja opiskelijat yliopistoittain 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2012/01/yop_2012_01_2013-04-23_tau_003_fi.html