Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 1. Yliopistotutkinnot koulutusasteen ja koulutusalan (opetushallinnon 1995 luokitus) mukaan 2012

Koulutusaste Tutkintoja, yhteensä Tutkintoja, miehet Tutkintoja, naiset
Suoritetut tutkinnot, koulutusalat yhteensä 29 357 11 834 17 523
  Luonnonvara-ala 3 714 1 847 1 867
Tekniikan ja liikenteen ala 5 000 3 779 1 221
Kaupan ja hallinnon ala 8 194 3 252 4 942
Sosiaali- ja terveysala 3 017 841 2 176
Kulttuuriala 921 325 596
Humanistinen ja opetusala 8 380 1 662 6 718
Muu koulutus 131 128 3
Alempi korkeakoulututkinto Koulutusalat yhteensä 13 139 5 300 7 839
Luonnonvara-ala 1 608 803 805
Tekniikan ja liikenteen ala 2 196 1 677 519
Kaupan ja hallinnon ala 3 892 1 626 2 266
Sosiaali- ja terveysala 779 130 649
Kulttuuriala 356 139 217
Humanistinen ja opetusala 4 183 802 3 381
Muu koulutus 125 123 2
Ylempi korkeakoulututkinto Koulutusalat yhteensä 13 830 5 449 8 381
Luonnonvara-ala 1 715 837 878
Tekniikan ja liikenteen ala 2 419 1 820 599
Kaupan ja hallinnon ala 3 995 1 481 2 514
Sosiaali- ja terveysala 1 306 384 922
Kulttuuriala 531 171 360
Humanistinen ja opetusala 3 864 756 3 108
Lääkärien erikoistumiskoulutus Koulutusalat yhteensä 554 195 359
Sosiaali- ja terveysala 554 195 359
Lisensiaatintutkinto Koulutusalat yhteensä 179 78 101
Luonnonvara-ala 27 12 15
Tekniikan ja liikenteen ala 49 34 15
Kaupan ja hallinnon ala 56 20 36
Sosiaali- ja terveysala 1 - 1
Kulttuuriala 1 - 1
Humanistinen ja opetusala 45 12 33
Tohtorintutkinto Koulutusalat yhteensä 1 655 812 843
Luonnonvara-ala 364 195 169
Tekniikan ja liikenteen ala 336 248 88
Kaupan ja hallinnon ala 251 125 126
Sosiaali- ja terveysala 377 132 245
Kulttuuriala 33 15 18
Humanistinen ja opetusala 288 92 196
Muu koulutus 6 5 1

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 19.6.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. yliopisto-opiskelijat 2012, Liitetaulukko 1. Yliopistotutkinnot koulutusasteen ja koulutusalan (opetushallinnon 1995 luokitus) mukaan 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2012/02/yop_2012_02_2013-06-19_tau_001_fi.html