Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 5. Ulkomaalaisten suorittamat yliopistotutkinnot koulutusasteen mukaan 2012

Koulutusaste Tutkintoja, yhteensä joista ulkomaalaisten suorittamia tutkintoja
  yhteensä %
Tutkintoja yhteensä 29 357 1 484 5,1
Alempi korkeakoulututkinto 13 139 107 0,8
Ylempi korkeakoulututkinto 13 830 1 084 7,8
Lääkärien erikoistumiskoulutus 554 18 3,2
Lisensiaatintutkinto 179 5 2,8
Tohtorintutkinto 1 655 270 16,3

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 19.6.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. yliopisto-opiskelijat 2012, Liitetaulukko 5. Ulkomaalaisten suorittamat yliopistotutkinnot koulutusasteen mukaan 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2012/02/yop_2012_02_2013-06-19_tau_005_fi.html