Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 1. Yliopistojen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet koulutusasteen, -alan (opetushallinnon 1995 luokitus) ja sukupuolen mukaan 2014

Koulutusaste Uudet opiskelijat Uudet opiskelijat, naiset Opiskelijat Opiskelijat, naiset Tutkinnon suorittaneet Tutkinnon suorittaneet, naiset
Koulutusalat yhteensä 26 998 14 899 163 759 87 614 31 164 18 263
  Luonnonvara-ala 4 539 2 068 25 957 11 370 3 841 1 919
Tekniikan ja liikenteen ala 4 400 1 046 30 302 6 564 5 478 1 321
Kaupan ja hallinnon ala 7 414 4 268 43 006 23 845 8 743 5 167
Sosiaali- ja terveysala 2 960 1 951 17 812 11 963 3 188 2 330
Kulttuuriala 815 525 5 014 3 140 1 002 655
Humanistinen ja opetusala 6 523 5 027 40 738 30 698 8 702 6 867
Muu koulutus 347 14 930 34 210 4
Alempi korkeakoulututkinto Koulutusalat yhteensä 17 538 9 853 89 853 45 624 13 640 7 988
Luonnonvara-ala 3 439 1 589 16 831 7 013 1 655 844
Tekniikan ja liikenteen ala 2 588 584 17 040 3 138 2 352 542
Kaupan ja hallinnon ala 4 914 2 679 25 140 13 005 4 047 2 304
Sosiaali- ja terveysala 898 723 3 248 2 489 756 639
Kulttuuriala 419 271 2 086 1 292 372 236
Humanistinen ja opetusala 5 120 3 999 25 032 18 673 4 317 3 423
Muu koulutus 160 8 476 14 141 0
Ylempi korkeakoulututkinto Koulutusalat yhteensä 7 033 3 682 49 671 28 555 14 920 8 800
Luonnonvara-ala 809 355 5 820 2 820 1 729 855
Tekniikan ja liikenteen ala 1 439 344 8 501 2 078 2 682 663
Kaupan ja hallinnon ala 2 137 1 377 13 945 8 637 4 372 2 675
Sosiaali- ja terveysala 1 139 625 7 319 4 480 1 449 1 000
Kulttuuriala 331 212 2 397 1 539 586 393
Humanistinen ja opetusala 999 764 11 304 8 987 4 037 3 210
Muu koulutus 179 5 385 14 65 4
Lääkärien erikoistumiskoulutus Koulutusalat yhteensä 668 424 4 365 2 965 580 410
Sosiaali- ja terveysala 668 424 4 365 2 965 580 410
Lisensiaatintutkinto Koulutusalat yhteensä 108 86 1 420 716 155 96
Luonnonvara-ala 9 6 74 30 29 14
Tekniikan ja liikenteen ala 3 1 573 121 31 14
Kaupan ja hallinnon ala 42 31 378 261 46 29
Sosiaali- ja terveysala 1 1 24 20 1 1
Kulttuuriala 0 0 6 3 3 2
Humanistinen ja opetusala 53 47 364 280 45 36
Muu koulutus 0 0 1 1 0 0
Tohtorintutkinto Koulutusalat yhteensä 1 651 854 18 450 9 754 1 869 969
Luonnonvara-ala 282 118 3 232 1 507 428 206
Tekniikan ja liikenteen ala 370 117 4 188 1 227 413 102
Kaupan ja hallinnon ala 321 181 3 543 1 942 278 159
Sosiaali- ja terveysala 254 178 2 856 2 009 402 280
Kulttuuriala 65 42 525 306 41 24
Humanistinen ja opetusala 351 217 4 038 2 758 303 198
Muu koulutus 8 1 68 5 4 0

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 6.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. 2014, Liitetaulukko 1. Yliopistojen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet koulutusasteen, -alan (opetushallinnon 1995 luokitus) ja sukupuolen mukaan 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2014/yop_2014_2015-05-06_tau_001_fi.html