Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 3. Yliopistojen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet yliopistoittain 2014

Yliopisto Uudet opiskelijat, yhteensä Uudet opiskelijat, naiset Opiskelijat Opiskelijat, naiset Tutkinnon suorittaneet Tutkinnon suorittaneet, naiset
Yhteensä 26 998 14 899 163 759 87 614 31 164 18 263
Aalto-yliopisto 2 585 898 18 343 5 844 3 492 1 189
Helsingin yliopisto 5 278 3 362 34 833 22 131 6 088 4 278
Itä-Suomen yliopisto 3 011 1 882 15 752 9 747 2 842 1 983
Jyväskylän yliopisto 2 498 1 573 13 057 7 880 2 840 1 847
Lapin yliopisto 700 490 4 349 3 032 1 027 764
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 971 284 5 004 1 402 1 010 335
Maanpuolustuskorkeakoulu 347 14 929 33 210 4
Oulun yliopisto 2 232 1 102 14 822 7 143 2 896 1 607
Svenska handelshögskolan 484 254 2 433 1 101 526 274
Taideyliopisto 328 188 1 985 1 110 465 267
Tampereen teknillinen yliopisto 1 152 280 8 804 1 887 1 598 388
Tampereen yliopisto 2 310 1 508 15 134 9 791 2 571 1 813
Turun yliopisto 2 932 1 811 16 788 10 145 3 536 2 284
Vaasan yliopisto 985 549 5 387 2 803 937 530
Åbo Akademi 1 185 704 6 139 3 565 1 126 700

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 6.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. 2014, Liitetaulukko 3. Yliopistojen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet yliopistoittain 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2014/yop_2014_2015-05-06_tau_003_fi.html