Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 1. Yliopistojen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet koulutusasteen, -alan (opetushallinnon 1995 luokitus) ja sukupuolen mukaan 2015

Koulutusaste Uudet opiskelijat, yhteensä joista naisia Opiskelijat, yhteensä joista naisia Tutkinnon suorittaneet, yhteensä joista naisia
  %   %   %
Koulutusalat yhteensä 25 919 54,6 157 436 53,1 32 718 58,0
  Luonnonvara-ala 4 364 43,7 25 551 43,3 4 264 50,0
Tekniikan ja liikenteen ala 4 190 23,1 29 090 21,8 5 824 24,5
Kaupan ja hallinnon ala 7 373 56,5 43 078 55,2 9 336 58,9
Sosiaali- ja terveysala 2 482 65,1 13 912 66,9 2 692 71,5
Kulttuuriala 815 62,8 5 008 62,6 1 157 64,0
Humanistinen ja opetusala 6 446 77,1 39 877 75,1 9 105 79,4
Muu koulutus 249 3,2 920 3,7 340 2,9
Alempi korkeakoulututkinto Koulutusalat yhteensä 17 323 55,3 85 631 50,9 15 179 57,7
Luonnonvara-ala 3 251 44,4 16 166 41,1 1 969 49,7
Tekniikan ja liikenteen ala 2 574 22,2 15 487 18,3 2 618 22,5
Kaupan ja hallinnon ala 4 900 53,8 24 332 51,6 4 569 56,4
Sosiaali- ja terveysala 962 78,0 3 312 76,2 803 82,6
Kulttuuriala 400 63,8 2 024 62,7 403 61,0
Humanistinen ja opetusala 5 074 77,3 23 826 74,4 4 677 79,1
Muu koulutus 162 1,9 484 2,5 140 2,9
Ylempi korkeakoulututkinto Koulutusalat yhteensä 6 829 53,3 52 121 56,9 15 513 58,9
Luonnonvara-ala 850 40,0 6 286 47,3 1 836 51,3
Tekniikan ja liikenteen ala 1 277 23,7 8 903 24,1 2 737 25,4
Kaupan ja hallinnon ala 2 103 63,0 14 938 61,0 4 472 61,4
Sosiaali- ja terveysala 1 191 55,9 7 471 61,1 1 456 66,8
Kulttuuriala 361 62,9 2 457 63,4 717 67,4
Humanistinen ja opetusala 970 80,4 11 710 79,1 4 098 80,3
Muu koulutus 77 3,9 356 3,7 197 3,0
Lääkärien erikoistumiskoulutus Koulutusalat yhteensä 15 80,0 157 93,0 20 85,0
Sosiaali- ja terveysala 15 80,0 157 93,0 20 85,0
Lisensiaatintutkinto Koulutusalat yhteensä 36 80,6 1 274 50,1 122 66,4
Luonnonvara-ala 3 100,0 84 40,5 16 62,5
Tekniikan ja liikenteen ala 1 100,0 531 21,1 31 45,2
Kaupan ja hallinnon ala 7 28,6 296 70,3 33 75,8
Sosiaali- ja terveysala 3 100,0 26 92,3 1 100,0
Kulttuuriala 0 0,0 2 50,0 3 0,0
Humanistinen ja opetusala 22 90,9 334 77,2 38 81,6
Muu koulutus 0 0,0 1 100,0 0 0,0
Tohtorintutkinto Koulutusalat yhteensä 1 716 51,2 18 253 52,9 1 884 51,8
Luonnonvara-ala 260 46,2 3 015 46,6 443 46,0
Tekniikan ja liikenteen ala 338 26,9 4 169 29,6 438 29,7
Kaupan ja hallinnon ala 363 55,9 3 512 54,6 262 56,5
Sosiaali- ja terveysala 311 59,5 2 946 69,6 412 66,0
Kulttuuriala 54 55,6 525 58,1 34 32,4
Humanistinen ja opetusala 380 65,3 4 007 68,2 292 71,9
Muu koulutus 10 20,0 79 10,1 3 0,0

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 10.5.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. 2015, Liitetaulukko 1. Yliopistojen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet koulutusasteen, -alan (opetushallinnon 1995 luokitus) ja sukupuolen mukaan 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2015/yop_2015_2016-05-10_tau_001_fi.html