Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 2. Yliopistojen ulkomaalaiset opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet koulutusasteen, -alan (opetushallinnon 1995 luokitus) ja sukupuolen mukaan 2015

Koulutusaste Uudet opiskelijat, yhteensä 1) joista naisia Opiskelijat, yhteensä 1) joista naisia Tutkinnon suorittaneet, yhteensä 1) joista naisia
  %   %   %
Koulutusalat yhteensä 2 708 42,8 10 618 42,6 2 058 42,8
  Luonnonvara-ala 542 38,0 2 316 37,0 475 38,5
Tekniikan ja liikenteen ala 865 24,2 3 114 24,7 645 25,7
Kaupan ja hallinnon ala 661 53,6 2 361 52,3 454 53,3
Sosiaali- ja terveysala 127 44,9 687 50,8 114 45,6
Kulttuuriala 172 54,7 676 54,4 140 56,4
Humanistinen ja opetusala 341 69,8 1 455 64,7 229 69,0
Muu koulutus 0 0 9 11,1 1 0,0
Alempi korkeakoulututkinto Koulutusalat yhteensä 163 52,8 678 49,6 102 49,0
Luonnonvara-ala 27 51,9 99 38,4 11 27,3
Tekniikan ja liikenteen ala 20 10,0 90 23,3 10 20,0
Kaupan ja hallinnon ala 38 57,9 171 46,8 41 46,3
Sosiaali- ja terveysala 3 66,7 12 75,0 3 66,7
Kulttuuriala 23 56,5 74 48,6 16 37,5
Humanistinen ja opetusala 52 63,5 232 65,5 21 85,7
Ylempi korkeakoulututkinto Koulutusalat yhteensä 2 071 42,9 6 296 42,6 1 553 45,3
Luonnonvara-ala 422 37,0 1 333 35,9 343 42,9
Tekniikan ja liikenteen ala 701 24,8 1 995 23,7 507 27,2
Kaupan ja hallinnon ala 531 54,8 1 590 55,7 379 55,4
Sosiaali- ja terveysala 62 50,0 172 45,3 41 46,3
Kulttuuriala 131 56,5 475 57,1 115 62,6
Humanistinen ja opetusala 224 72,3 731 68,5 168 70,2
Lääkärien erikoistumiskoulutus Koulutusalat yhteensä 3 0,0 4 25,0 3 0,0
Sosiaali- ja terveysala 3 0,0 4 25,0 3 0,0
Lisensiaatintutkinto Koulutusalat yhteensä 0 0,0 26 38,5 6 83,3
Luonnonvara-ala 0 0,0 3 33,3 1 0,0
Tekniikan ja liikenteen ala 0 0,0 14 35,7 4 100,0
Kaupan ja hallinnon ala 0 0,0 4 25,0 1 100,0
Kulttuuriala 0 0,0 1 100,0 0 0,0
Humanistinen ja opetusala 0 0,0 4 50,0 0 0,0
Tohtorintutkinto Koulutusalat yhteensä 471 39,1 3 614 41,2 394 30,7
Luonnonvara-ala 93 38,7 881 38,7 120 27,5
Tekniikan ja liikenteen ala 144 22,9 1 015 26,7 124 17,7
Kaupan ja hallinnon ala 92 44,6 596 45,1 33 36,4
Sosiaali- ja terveysala 59 40,7 499 52,3 67 46,3
Kulttuuriala 18 38,9 126 47,6 9 11,1
Humanistinen ja opetusala 65 66,2 488 58,8 40 55,0
Muu koulutus 0 0,0 9 11,1 1 0,0
1) Ulkomaalaisten kansalaisuus muu kuin Suomi

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 10.5.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. 2015, Liitetaulukko 2. Yliopistojen ulkomaalaiset opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet koulutusasteen, -alan (opetushallinnon 1995 luokitus) ja sukupuolen mukaan 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2015/yop_2015_2016-05-10_tau_002_fi.html