Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 2. Ulkomaalaiset yliopistojen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet koulutusasteen ja -alan (kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2016 1)

Koulutusaste/koulutusala Uudet opiskelijat Opiskelijat Tutkinnon suorittaneet
Yhteensä joista naisia % Yhteensä joista naisia % Yhteensä joista naisia %
Koulutusasteet yhteensä Koulutusalat yhteensä 3 005 1 353 45,0 11 194 4 860 43,4 2 155 933 43,3
Kasvatusalat 171 120 70,2 513 343 66,9 110 74 67,3
Humanistiset ja taidealat 449 308 68,6 1 693 1 032 61,0 282 184 65,2
Yhteiskunnalliset alat 225 119 52,9 981 553 56,4 173 101 58,4
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 442 242 54,8 1 482 754 50,9 284 150 52,8
Luonnontieteet 313 132 42,2 1 417 577 40,7 280 126 45,0
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 559 133 23,8 1 912 451 23,6 438 102 23,3
Tekniikan alat 686 208 30,3 2 188 622 28,4 419 121 28,9
Maa- ja metsätalousalat 37 22 59,5 285 145 50,9 65 29 44,6
Terveys- ja hyvinvointialat, yleiset koulutusohjelmat 92 52 56,5 611 331 54,2 79 39 49,4
Palvelualat 31 17 54,8 112 52 46,4 25 7 28,0
Alempi korkeakoulututkinto Koulutusalat yhteensä 177 97 54,8 651 331 50,8 108 51 47,2
Kasvatusalat 11 10 90,9 42 33 78,6 8 5 62,5
Humanistiset ja taidealat 67 48 71,6 253 163 64,4 33 18 54,5
Yhteiskunnalliset alat 7 3 42,9 38 17 44,7 6 0 0,0
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 29 11 37,9 111 50 45,0 38 15 39,5
Luonnontieteet 17 9 52,9 68 31 45,6 6 4 66,7
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 6 1 16,7 45 10 22,2 8 3 37,5
Tekniikan alat 33 9 27,3 76 15 19,7 6 3 50,0
Maa- ja metsätalousalat 0 0 - 4 1 25,0 1 1 100,0
Terveys- ja hyvinvointialat, yleiset koulutusohjelmat 7 6 85,7 14 11 78,6 2 2 100,0
Ylempi korkeakoulututkinto Koulutusalat yhteensä 2 382 1 079 45,3 6 873 2 985 43,4 1 613 734 45,5
Kasvatusalat 151 104 68,9 332 223 67,2 90 62 68,9
Humanistiset ja taidealat 333 234 70,3 1 025 650 63,4 217 152 70,0
Yhteiskunnalliset alat 184 99 53,8 597 355 59,5 140 89 63,6
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 375 211 56,3 1 089 578 53,1 217 125 57,6
Luonnontieteet 233 98 42,1 735 286 38,9 184 93 50,5
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 473 112 23,7 1 409 333 23,6 362 90 24,9
Tekniikan alat 546 172 31,5 1 339 379 28,3 320 91 28,4
Maa- ja metsätalousalat 29 17 58,6 150 83 55,3 43 15 34,9
Terveys- ja hyvinvointialat, yleiset koulutusohjelmat 27 15 55,6 114 61 53,5 18 10 55,6
Palvelualat 31 17 54,8 83 37 44,6 22 7 31,8
Lääkärien erikoistumiskoulutus 2) Koulutusalat yhteensä 0 0 - 0 0 - 1 1 100,0
Maa- ja metsätalousalat 0 0 - 0 0 - 1 1 100,0
Lisensiaatintutkinto Koulutusalat yhteensä 1 1 100,0 20 9 45,0 1 0 0,0
Humanistiset ja taidealat 1 1 100,0 5 3 60,0 0 0 -
Yhteiskunnalliset alat 0 0 - 1 0 - 0 0 -
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 0 0 - 2 1 50,0 0 0 -
Luonnontieteet 0 0 - 0 0 - 1 0 0,0
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 0 0 - 2 1 50,0 0 0 -
Tekniikan alat 0 0 - 10 4 40,0 0 0 -
Tohtorintutkinto Koulutusalat yhteensä 445 176 39,6 3 650 1 535 42,1 432 147 34,0
Kasvatusalat 9 6 66,7 139 87 62,6 12 7 58,3
Humanistiset ja taidealat 48 25 52,1 410 216 52,7 32 14 43,8
Yhteiskunnalliset alat 34 17 50,0 345 181 52,5 27 12 44,4
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 38 20 52,6 280 125 44,6 29 10 34,5
Luonnontieteet 63 25 39,7 614 260 42,3 89 29 32,6
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 80 20 25,0 456 107 23,5 68 9 13,2
Tekniikan alat 107 27 25,2 763 224 29,4 93 27 29,0
Maa- ja metsätalousalat 8 5 62,5 131 61 46,6 20 12 60,0
Terveys- ja hyvinvointialat, yleiset koulutusohjelmat 58 31 53,4 483 259 53,6 59 27 45,8
Palvelualat 0 0 - 29 15 51,7 3 0 0,0
1) Kansalaisuus muu kuin suomi.
2) Vuodesta 2015 alkaen muiden lääkäreiden kuin eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutusta ei lasketa enää tutkintoon johtavaksi koulutukseksi.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Seppänen 029 551 3220, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 10.5.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. 2016, Liitetaulukko 2. Ulkomaalaiset yliopistojen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet koulutusasteen ja -alan (kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2016 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2016/yop_2016_2017-05-10_tau_002_fi.html