Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 1. Yliopistojen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet koulutusasteen, -alan (Kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2018

Koulutusaste Koulutusala Uudet opiskelijat Opiskelijat Tutkinnon suorittaneet
Yhteensä joista naisia % Yhteensä joista naisia % Yhteensä joista naisia %
Koulutusasteet yhteensä Koulutusalat yhteensä 26 247 14 954 57,0 153 429 82 483 53,8 30 773 17 911 58,2
Kasvatusalat 2 998 2 507 83,6 14 703 12 014 81,7 3 782 3 174 83,9
Humanistiset ja taidealat 3 638 2 574 70,8 26 075 17 877 68,6 4 765 3 494 73,3
Yhteiskunnalliset alat 3 153 2 352 74,6 19 848 13 670 68,9 4 125 2 955 71,6
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 4 049 2 127 52,5 22 483 11 211 49,9 5 408 2 870 53,1
Luonnontieteet 2 592 1 465 56,5 14 861 7 522 50,6 2 688 1 458 54,2
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 2 705 759 28,1 14 854 3 064 20,6 2 157 475 22,0
Tekniikan alat 3 990 1 137 28,5 22 307 5 620 25,2 4 220 1 111 26,3
Maa- ja metsätalousalat 523 355 67,9 3 563 2 341 65,7 668 456 68,3
Terveys- ja hyvinvointialat 2 100 1 556 74,1 12 716 8 556 67,3 2 411 1 755 72,8
Palvelualat 499 122 24,4 2 019 608 30,1 549 163 29,7
Alempi korkeakoulututkinto Koulutusalat yhteensä 17 108 10 014 58,5 76 957 39 849 51,8 13 607 7 926 58,2
Kasvatusalat 2 444 2 052 84,0 8 876 7 157 80,6 1 953 1 648 84,4
Humanistiset ja taidealat 2 659 1 892 71,2 13 374 9 040 67,6 2 238 1 632 72,9
Yhteiskunnalliset alat 2 048 1 539 75,1 9 704 6 583 67,8 1 831 1 296 70,8
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 2 780 1 349 48,5 12 077 5 476 45,3 2 555 1 270 49,7
Luonnontieteet 1 935 1 130 58,4 8 956 4 433 49,5 1 196 655 54,8
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 1 503 387 25,7 7 949 1 405 17,7 889 172 19,3
Tekniikan alat 2 389 738 30,9 10 988 2 505 22,8 1 722 430 25,0
Maa- ja metsätalousalat 373 257 68,9 1 757 1 103 62,8 280 191 68,2
Terveys- ja hyvinvointialat 695 593 85,3 2 281 1 851 81,1 698 581 83,2
Palvelualat 282 77 27,3 995 296 29,7 245 51 20,8
Ylempi korkeakoulututkinto Koulutusalat yhteensä 7 394 3 998 54,1 58 006 32 770 56,5 15 281 8 998 58,9
Kasvatusalat 445 380 85,4 4 704 4 020 85,5 1 753 1 465 83,6
Humanistiset ja taidealat 749 539 72,0 9 723 6 992 71,9 2 339 1 741 74,4
Yhteiskunnalliset alat 892 675 75,7 7 832 5 645 72,1 2 087 1 521 72,9
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 1 103 688 62,4 8 929 4 949 55,4 2 744 1 546 56,3
Luonnontieteet 440 244 55,5 3 886 2 157 55,5 1 197 665 55,6
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 1 029 321 31,2 5 516 1 341 24,3 1 123 265 23,6
Tekniikan alat 1 332 313 23,5 7 984 2 047 25,6 2 136 567 26,5
Maa- ja metsätalousalat 108 65 60,2 1 193 800 67,1 317 218 68,8
Terveys- ja hyvinvointialat 1 090 735 67,4 7 380 4 561 61,8 1 302 906 69,6
Palvelualat 206 38 18,4 859 258 30,0 283 104 36,7
Lääkärien erikoistumiskoulutus 1) Koulutusalat yhteensä 16 15 93,8 159 149 93,7 16 16 100,0
Maa- ja metsätalousalat 16 15 93,8 159 149 93,7 16 16 100,0
Lisensiaatintutkinto Koulutusalat yhteensä 13 7 53,8 800 369 46,1 75 50 66,7
Kasvatusalat 0 0 - 24 17 70,8 1 0 0,0
Humanistiset ja taidealat 1 0 0,0 50 17 34,0 8 4 50,0
Yhteiskunnalliset alat 0 0 - 181 155 85,6 39 31 79,5
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 8 5 62,5 95 55 57,9 10 5 50,0
Luonnontieteet 2 2 100,0 44 21 47,7 7 5 71,4
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 0 0 - 104 12 11,5 1 1 100,0
Tekniikan alat 1 0 0,0 285 78 27,4 8 3 37,5
Maa- ja metsätalousalat 0 0 - 2 0 0,0 0 0 -
Terveys- ja hyvinvointialat 1 0 0,0 15 14 93,3 1 1 100,0
Tohtorintutkinto Koulutusalat yhteensä 1 716 920 53,6 17 507 9 346 53,4 1 794 921 51,3
Kasvatusalat 109 75 68,8 1 099 820 74,6 75 61 81,3
Humanistiset ja taidealat 229 143 62,4 2 928 1 828 62,4 180 117 65,0
Yhteiskunnalliset alat 213 138 64,8 2 131 1 287 60,4 168 107 63,7
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 158 85 53,8 1 382 731 52,9 99 49 49,5
Luonnontieteet 215 89 41,4 1 975 911 46,1 288 133 46,2
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 173 51 29,5 1 285 306 23,8 144 37 25,7
Tekniikan alat 268 86 32,1 3 050 990 32,5 354 111 31,4
Maa- ja metsätalousalat 26 18 69,2 452 289 63,9 55 31 56,4
Terveys- ja hyvinvointialat 314 228 72,6 3 040 2 130 70,1 410 267 65,1
Palvelualat 11 7 63,6 165 54 32,7 21 8 38,1
1) 1.2.2015 alkaen muiden lääkäreiden kuin eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutusta ei lasketa enää tutkintoon johtavaksi koulutukseksi.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Jalolahti 029 551 3588, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 9.5.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. 2018, Liitetaulukko 1. Yliopistojen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet koulutusasteen, -alan (Kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2018/yop_2018_2019-05-09_tau_001_fi.html