Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 2. Ulkomaalaiset yliopistojen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet koulutusasteen, -alan (Kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2018 (Korjattu 29.10.2019) 1)

Korjattu 29.10.2019. Korjatut luvut on merkitty punaisella.
Koulutusaste Koulutusala Uudet opiskelijat Opiskelijat Tutkinnon suorittaneet
Yhteensä joista naisia % Yhteensä joista naisia % Yhteensä joista naisia %
Koulutusasteet yhteensä Koulutusalat yhteensä 2 615 1 155 44,2 10 698 4 699 43,9 2 368 1 059 44,7
Kasvatusalat 137 89 65,0 564 366 64,9 143 97 67,8
Humanistiset ja taidealat 367 251 68,4 1 661 1 020 61,4 308 208 67,5
Yhteiskunnalliset alat 168 98 58,3 824 471 57,2 188 117 62,2
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 302 170 56,3 1 264 661 52,3 278 145 52,2
Luonnontieteet 309 135 43,7 1 254 546 43,5 307 133 43,3
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 631 182 28,8 2 029 552 27,2 430 115 26,7
Tekniikan alat 566 159 28,1 2 200 614 27,9 545 152 27,9
Maa- ja metsätalousalat 44 19 43,2 256 122 47,7 54 31 57,4
Terveys- ja hyvinvointialat 77 42 54,5 575 310 53,9 86 47 54,7
Palvelualat 14 10 71,4 71 37 52,1 29 14 48,3
Alempi korkeakoulututkinto Koulutusalat yhteensä 212 106 50,0 721 352 48,8 92 56 60,9
Kasvatusalat 18 13 72,2 72 46 63,9 12 10 83,3
Humanistiset ja taidealat 59 34 57,6 259 153 59,1 38 28 73,7
Yhteiskunnalliset alat 10 7 70,0 41 26 63,4 2 1 50,0
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 29 18 62,1 95 46 48,4 27 15 55,6
Luonnontieteet 11 5 45,5 52 21 40,4 2 1 50,0
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 41 14 34,1 76 21 27,6 5 1 20,0
Tekniikan alat 41 13 31,7 112 29 25,9 6 0 0,0
Maa- ja metsätalousalat 0 0 0 2 1 50,0 0 0 0
Terveys- ja hyvinvointialat 3 2 66,7 12 9 75,0 0 0 0
Ylempi korkeakoulututkinto Koulutusalat yhteensä 1 840 816 44,3 6 223 2 750 44,2 1 827 833 45,6
Kasvatusalat 93 63 67,7 347 234 67,4 123 83 67,5
Humanistiset ja taidealat 256 186 72,7 972 634 65,2 241 163 67,6
Yhteiskunnalliset alat 112 70 62,5 449 285 63,5 155 100 64,5
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 221 129 58,4 880 479 54,4 229 124 54,1
Luonnontieteet 218 97 44,5 595 261 43,9 205 91 44,4
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 476 134 28,2 1 455 401 27,6 371 103 27,8
Tekniikan alat 400 105 26,3 1 261 325 25,8 426 124 29,1
Maa- ja metsätalousalat 34 15 44,1 125 63 50,4 32 21 65,6
Terveys- ja hyvinvointialat 18 9 50,0 86 43 50,0 21 12 57,1
Palvelualat 12 8 66,7 53 25 47,2 24 12 50,0
Lääkärien erikoistumiskoulutus 1) Koulutusalat yhteensä 0 0 0 2 1 50,0 0 0 0
Maa- ja metsätalousalat 0 0 0 2 1 50,0 0 0 0
Lisensiaatintutkinto Koulutusalat yhteensä 0 0 0 13 6 46,2 2 0 0,0
Humanistiset ja taidealat 0 0 0 3 1 33,3 0 0 0
Yhteiskunnalliset alat 0 0 0 1 1 100,0 1 0 0,0
Luonnontieteet 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 0 0 0 2 1 50,0 0 0 0
Tekniikan alat 0 0 0 7 3 42,9 0 0 0
Tohtorintutkinto Koulutusalat yhteensä 563 233 41,4 3 739 1 590 42,5 447 170 38,0
Kasvatusalat 26 13 50,0 145 86 59,3 8 4 50,0
Humanistiset ja taidealat 52 31 59,6 427 232 54,3 29 17 58,6
Yhteiskunnalliset alat 46 21 45,7 333 159 47,7 30 16 53,3
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 52 23 44,2 289 136 47,1 22 6 27,3
Luonnontieteet 80 33 41,3 607 264 43,5 99 41 41,4
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 114 34 29,8 496 129 26,0 54 11 20,4
Tekniikan alat 125 41 32,8 820 257 31,3 113 28 24,8
Maa- ja metsätalousalat 10 4 40,0 127 57 44,9 22 10 45,5
Terveys- ja hyvinvointialat 56 31 55,4 477 258 54,1 65 35 53,8
Palvelualat 2 2 100,0 18 12 66,7 5 2 40,0
1) 1.2.2015 alkaen muiden lääkäreiden kuin eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutusta ei lasketa enää tutkintoon johtavaksi koulutukseksi.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Jalolahti 029 551 3588, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 9.5.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. 2018, Liitetaulukko 2. Ulkomaalaiset yliopistojen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet koulutusasteen, -alan (Kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2018 (Korjattu 29.10.2019) 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2018/yop_2018_2019-05-09_tau_002_fi.html