Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 1. Yliopistojen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet koulutusasteen, -alan (Kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2019

Koulutusaste Koulutusala Uudet opiskelijat Opiskelijat Tutkinnon suorittaneet
Yhteensä joista naisia % Yhteensä joista naisia % Yhteensä joista naisia %
Koulutusasteet yhteensä Koulutusalat yhteensä 27 021 15 806 58,5 153 767 83 636 54,4 31 707 18 309 57,7
Kasvatusalat 3 162 2 704 85,5 15 043 12 372 82,2 3 808 3 200 84,0
Humanistiset ja taidealat 3 780 2 702 71,5 25 615 17 648 68,9 5 111 3 602 70,5
Yhteiskunnalliset alat 3 289 2 547 77,4 19 708 13 788 70,0 4 140 2 998 72,4
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 4 223 2 194 52,0 22 441 11 206 49,9 5 586 2 999 53,7
Luonnontieteet 2 773 1 648 59,4 15 042 7 861 52,3 2 640 1 423 53,9
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 2 573 716 27,8 15 298 3 348 21,9 2 278 515 22,6
Tekniikan alat 4 005 1 225 30,6 22 467 5 867 26,1 4 362 1 183 27,1
Maa- ja metsätalousalat 472 322 68,2 3 333 2 189 65,7 740 515 69,6
Terveys- ja hyvinvointialat 2 253 1 616 71,7 12 877 8 755 68,0 2 415 1 704 70,6
Palvelualat 491 132 26,9 1 943 602 31,0 627 170 27,1
Alempi korkeakoulututkinto Koulutusalat yhteensä 17 579 10 314 58,7 76 795 40 246 52,4 13 563 7 972 58,8
Kasvatusalat 2 496 2 126 85,2 9 046 7 365 81,4 1 924 1 621 84,3
Humanistiset ja taidealat 2 695 1 949 72,3 12 968 8 835 68,1 2 308 1 638 71,0
Yhteiskunnalliset alat 2 036 1 587 77,9 9 549 6 584 68,9 1 801 1 302 72,3
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 2 885 1 360 47,1 11 972 5 389 45,0 2 555 1 296 50,7
Luonnontieteet 2 037 1 221 59,9 9 061 4 653 51,4 1 182 664 56,2
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 1 641 443 27,0 8 260 1 631 19,7 923 179 19,4
Tekniikan alat 2 547 800 31,4 11 177 2 722 24,4 1 682 460 27,3
Maa- ja metsätalousalat 297 207 69,7 1 523 953 62,6 320 226 70,6
Terveys- ja hyvinvointialat 648 539 83,2 2 216 1 806 81,5 623 526 84,4
Palvelualat 297 82 27,6 1 023 308 30,1 245 60 24,5
Ylempi korkeakoulututkinto Koulutusalat yhteensä 7 262 4 246 58,5 58 373 33 432 57,3 16 328 9 376 57,4
Kasvatusalat 506 447 88,3 4 809 4 116 85,6 1 803 1 512 83,9
Humanistiset ja taidealat 785 562 71,6 9 646 6 946 72,0 2 619 1 859 71,0
Yhteiskunnalliset alat 993 780 78,5 7 916 5 792 73,2 2 113 1 551 73,4
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 1 127 713 63,3 8 972 5 014 55,9 2 919 1 651 56,6
Luonnontieteet 424 261 61,6 3 920 2 241 57,2 1 194 627 52,5
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 792 241 30,4 5 625 1 398 24,9 1 231 305 24,8
Tekniikan alat 1 186 340 28,7 8 068 2 145 26,6 2 351 618 26,3
Maa- ja metsätalousalat 106 62 58,5 1 228 824 67,1 350 239 68,3
Terveys- ja hyvinvointialat 1 173 799 68,1 7 450 4 719 63,3 1 375 908 66,0
Palvelualat 170 41 24,1 739 237 32,1 373 106 28,4
Lääkärien erikoistumiskoulutus Koulutusalat yhteensä 14 13 92,9 145 132 91,0 17 17 100,0
Maa- ja metsätalousalat 14 13 92,9 145 132 91,0 17 17 100,0
Lisensiaatintutkinto Koulutusalat yhteensä 46 28 60,9 706 306 43,3 79 65 82,3
Kasvatusalat 0 0 0 22 16 72,7 2 2 100,0
Humanistiset ja taidealat 0 0 0 44 17 38,6 5 2 40,0
Yhteiskunnalliset alat 0 0 0 113 94 83,2 52 48 92,3
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 42 27 64,3 123 69 56,1 5 4 80,0
Luonnontieteet 3 1 33,3 43 18 41,9 5 5 100,0
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 0 0 0 88 10 11,4 0 0 0
Tekniikan alat 1 0 0,0 253 65 25,7 10 4 40,0
Maa- ja metsätalousalat 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Terveys- ja hyvinvointialat 0 0 0 18 17 94,4 0 0 0
Tohtorintutkinto Koulutusalat yhteensä 2 120 1 205 56,8 17 748 9 520 53,6 1 720 879 51,1
Kasvatusalat 160 131 81,9 1 166 875 75,0 79 65 82,3
Humanistiset ja taidealat 300 191 63,7 2 957 1 850 62,6 179 103 57,5
Yhteiskunnalliset alat 260 180 69,2 2 130 1 318 61,9 174 97 55,7
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 169 94 55,6 1 374 734 53,4 107 48 44,9
Luonnontieteet 309 165 53,4 2 018 949 47,0 259 127 49,0
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 140 32 22,9 1 325 309 23,3 124 31 25,0
Tekniikan alat 271 85 31,4 2 969 935 31,5 319 101 31,7
Maa- ja metsätalousalat 55 40 72,7 435 280 64,4 53 33 62,3
Terveys- ja hyvinvointialat 432 278 64,4 3 193 2 213 69,3 417 270 64,7
Palvelualat 24 9 37,5 181 57 31,5 9 4 44,4

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Ruuskanen 029 551 3620, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 13.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. 2019, Liitetaulukko 1. Yliopistojen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet koulutusasteen, -alan (Kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2019/yop_2019_2020-05-13_tau_001_fi.html