Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 2. Ulkomaalaiset yliopistojen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet koulutusasteen, -alan (Kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2019

Koulutusaste Koulutusala Uudet opiskelijat Opiskelijat Tutkinnon suorittaneet
Yhteensä joista naisia % Yhteensä joista naisia % Yhteensä joista naisia %
Koulutusasteet
yhteensä
Koulutusalat yhteensä 2 604 1 224 47,0 10 544 4 655 44,1 2 626 1 160 44,2
Kasvatusalat 140 104 74,3 518 364 70,3 164 111 67,7
Humanistiset ja taidealat 363 255 70,2 1 622 1 029 63,4 389 243 62,5
Yhteiskunnalliset alat 197 114 57,9 748 423 56,6 165 104 63,0
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 292 145 49,7 1 147 598 52,1 327 161 49,2
Luonnontieteet 349 181 51,9 1 253 567 45,3 307 139 45,3
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 481 131 27,2 2 115 552 26,1 498 156 31,3
Tekniikan alat 591 192 32,5 2 193 624 28,5 595 160 26,9
Maa- ja metsätalousalat 66 33 50,0 276 129 46,7 53 23 43,4
Terveys- ja hyvinvointialat 110 59 53,6 610 334 54,8 97 45 46,4
Palvelualat 15 10 66,7 62 35 56,5 31 18 58,1
Alempi korkeakoulututkinto Koulutusalat yhteensä 230 99 43,0 857 378 44,1 137 70 51,1
Kasvatusalat 24 17 70,8 72 49 68,1 25 15 60,0
Humanistiset ja taidealat 53 41 77,4 246 156 63,4 51 32 62,7
Yhteiskunnalliset alat 3   0,0 31 16 51,6 2 1 50,0
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 26 8 30,8 93 41 44,1 29 12 41,4
Luonnontieteet 18 5 27,8 61 21 34,4 7 2 28,6
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 35 13 37,1 182 50 27,5 6 2 33,3
Tekniikan alat 66 13 19,7 158 37 23,4 14 4 28,6
Maa- ja metsätalousalat 1 1 100,0 3 2 66,7 0 0 0
Terveys- ja hyvinvointialat 4 1 25,0 11 6 54,5 3 2 66,7
Ylempi korkeakoulututkinto Koulutusalat yhteensä 1 695 812 47,9 5 662 2 555 45,1 2 042 908 44,5
Kasvatusalat 89 66 74,2 282 208 73,8 118 81 68,6
Humanistiset ja taidealat 226 163 72,1 920 616 67,0 308 193 62,7
Yhteiskunnalliset alat 145 87 60,0 400 248 62,0 141 95 67,4
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 213 113 53,1 756 419 55,4 270 140 51,9
Luonnontieteet 211 110 52,1 556 251 45,1 202 94 46,5
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 360 101 28,1 1 361 360 26,5 445 142 31,9
Tekniikan alat 368 130 35,3 1 133 326 28,8 465 120 25,8
Maa- ja metsätalousalat 47 20 42,6 141 65 46,1 34 14 41,2
Terveys- ja hyvinvointialat 25 14 56,0 78 41 52,6 32 14 43,8
Palvelualat 11 8 72,7 35 21 60,0 27 15 55,6
Lääkärien erikoistumiskoulutus Koulutusalat yhteensä 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Maa- ja metsätalousalat 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Lisensiaatintutkinto Koulutusalat yhteensä 0 0 0 13 5 38,5 4 1 25,0
Humanistiset ja taidealat 0 0 0 3 1 33,3 2 0 0,0
Yhteiskunnalliset alat 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Luonnontieteet 0 0 0 0 0 0 1 1 100,0
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 0 0 0 2 1 50,0 0 0 0
Tekniikan alat 0 0 0 8 3 37,5 0 0 0
Tohtorintutkinto Koulutusalat yhteensä 679 313 46,1 4 011 1 717 42,8 443 181 40,9
Kasvatusalat 27 21 77,8 164 107 65,2 21 15 71,4
Humanistiset ja taidealat 84 51 60,7 453 256 56,5 28 18 64,3
Yhteiskunnalliset alat 49 27 55,1 317 159 50,2 21 8 38,1
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 53 24 45,3 298 138 46,3 28 9 32,1
Luonnontieteet 120 66 55,0 636 295 46,4 97 42 43,3
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 86 17 19,8 570 141 24,7 47 12 25,5
Tekniikan alat 157 49 31,2 894 258 28,9 116 36 31,0
Maa- ja metsätalousalat 18 12 66,7 131 62 47,3 19 9 47,4
Terveys- ja hyvinvointialat 81 44 54,3 521 287 55,1 62 29 46,8
Palvelualat 4 2 50,0 27 14 51,9 4 3 75,0

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Ruuskanen 029 551 3620, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 13.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. 2019, Liitetaulukko 2. Ulkomaalaiset yliopistojen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet koulutusasteen, -alan (Kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2019/yop_2019_2020-05-13_tau_002_fi.html