Julkaistu: 14.8.2020

Suorat yritystuet kasvoivat 0,5 prosenttia vuonna 2019

Tilastokeskuksen yritystukitilaston perusteella suorat yritystuet kasvoivat 0,5 prosenttia 476 miljoonaan euroon vuonna 2019. Yrityksille myönnettyjen takauksien määrä kasvoi 9,4 prosenttia ollen 806,3 miljoonaa ja yrityksille maksettujen lainojen määrä väheni 9,6 prosenttia 314 miljoonaan. Yritystukea maksettiin tai myönnettiin 27 848 yritykselle.

Maksetut suorat tuet, lainat ja takaukset vuosina 2014-2019

Maksetut suorat tuet, lainat ja takaukset vuosina 2014-2019

Suoraa tukea ja lainoja maksettiin sekä takauksia myönnettiin yhteensä 25 439 yritykselle vuoden 2019 aikana. Suoraa tukea sai 21 360 yritystä, lainaa 1 756 ja takausta 4213. Kun otetaan huomioon yritykset, joille myönnettiin tukea tai joilta perittiin takaisin tukea, niin yhteensä 27 848 yritystä oli yritystuen piirissä. Tämä on 1,1 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Tukea saaneista yrityksistä suurin osa oli mikroyrityksiä (67,4 %). Toimialoittain eniten tuen saajia oli palvelualoilla. Euromääräisesti eniten suoraa tukea saavat pienyritykset ja teollisuudenalan yritykset. Suoran tuen määrä kasvoi suhteellisesti eniten kaupan alalla ja metsäteollisuudessa ja laski eniten palvelualoilla.

Yritykselle maksettavan suoran tuen suuruus vaihtelee yrityksen koon mukaan. Suoraa tukea saaneet suuryritykset saivat keskimäärin 198 700 euroa suoraa tukea, keskisuuret yritykset 74 300, pienet yritykset 30 500 ja mikroyritykset noin 11 600 euroa. Toimialoittain tukityypistä riippumatta eniten tukea yritystä kohden saivat metsäteollisuuden yritykset ja toiseksi eniten metalliteollisuuden.

Tilasto muodostuu Finnveran myöntämistä lainoista ja takauksista, Business Finlandin maksamista tuista ja lainoista sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja maa- ja metsätalousministeriön (MMM) maksamista suorista tuista. Maataloustukia tai erilaisia verotukia ei ole tilastossa mukana. Aineistoa on käsitelty tarkemmin katsauksessa.


Lähde: Yritystukitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tommi Veistämö 029 551 3546, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (315,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 14.8.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritystukitilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3355. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yrtt/2019/yrtt_2019_2020-08-14_tie_001_fi.html