Suomen virallinen tilasto

Yksityisen sektorin tuntipalkat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten keskituntiansio 16,3 euroa vuonna 2018
15.8.2019
Tilastokeskuksen tietojen mukaan yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan tuntiansio oli vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 16,3 euroa tunnilta. Miesten keskiansio oli 16,8 euroa ja naisten 13,8 euroa tunnilta. Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten kokonaisansio, joka sisältää mm. ylityölisät, oli vuonna 2018 keskimäärin 17,2 euroa tunnilta, miehillä 17,8 euroa ja naisilla 14,4 euroa.

Seuraava julkistus:
14.8.2020

Kuvaus: Yksityisen sektorin tuntipalkat kuvaa tuntipalkkaisten palkansaajien määriä ja palkkatasoja sukupuolen, iän, ammattiryhmän ja koulutuksen mukaan. Ansiokäsitteistä keskeisimpiä ovat tehdyn työajan ansio säännölliseltä työajalta sekä tehdyn työajan ansio kokonaistyöajalta.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammatit, ansiotaso, metsätyöntekijät, palkansaajat, palkat, yksityinen sektori, yritykset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Vuoden 2009 tilastotietoja korjattu
27.9.2011
Yksityisen sektorin tuntipalkat -tilaston vuoden 2009 tietoja on korjattu säännöllisen ansion ja kokonaisansion osalta.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin tuntipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3916. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ystp/index.html