Koulutus ja oppiminen

Tilastokeskus tarjoaa tilastoalan asiantuntemukseen pohjautuvaa koulutusta kaikille tilastoista kiinnostuneille sekä kurssimuotoisena että itseopiskeluna. 

Järjestämme koulutusta tilastollisista tutkimusmenetelmistä, tilastografiikasta, tilastojen luku- ja käyttötaidosta sekä tilasto-ohjelmien hyödyntämisestä. Tiedonhaun kurssit keskittyvät kotimaisten ja ulkomaisten tietolähteiden esittelyyn joko yleisesittelynä tai kohdennetusti valittuun ilmiöalueeseen painottuen. Lisäksi kurssitarjottimella on vuosittain kursseja tilastoaihealueiden ajankohtaisista teemoista, kuten työelämästä, väestöstä ja taloudesta.

Tilauskoulutusta tarjoamme räätälöidysti kurssitarjonnan pohjalta tai muun tilastoalan aihealueen ympäriltä asiakkaan tietotarpeiden ja toiveiden mukaisesti. 

Tulossa keväällä 2020

 

 11.2.2020  Helsinki

Ota haltuun tilastotietoa kuvaavat peruskäsitteet

Käytännönläheinen kertauskurssi

 12.3.2020  Helsinki

Tilastot kertovat rikkaasti nuorten vapaa-ajasta

 

 19.3.2020  Helsinki

Työoloja tutkimassa

Työolotutkimuksen tuloksia 1977-2018

 12.5.2020  Helsinki

Johdatus tilastomenetelmiin - päivä data scientistina

 

Tilastokeskus varaa oikeuden kurssien sisältöä ja hintaa koskeviin muutoksiin.

Tilauskoulutus

Koulutuksen asiasisältö ja kesto suunnitellaan asiakkaan tietotarpeiden mukaan. Hinta määräytyy koulutuskohtaisesti kurssin toteutustavasta ja laajuudesta riippuen. Koulutus voi vaihdella muutaman tunnin tai yhden päivän mittaisesta koulutuksesta useampipäiväisiin koulutuskokonaisuuksiin.

Kurssit voidaan järjestää myös asiakkaan omissa tiloissa. Tarvittaessa koulutusta järjestetään myös muilla paikkakunnilla.

Ota yhteyttä, ideoidaan yhdessä!

Tilasto-aiheinen itseopiskelu verkossa

  • Tilastokoulu – opi ymmärtämään ja käyttämään tilastoja

Päivitetty 13.12.2019