Tilastokeskus kouluttaa

Tilastokeskus tarjoaa tilastoalan asiantuntemukseen pohjautuvaa koulutusta kaikille tilastoista kiinnostuneille sekä kurssimuotoisena että itseopiskeluna. 

Järjestämme koulutusta tilastollisista tutkimusmenetelmistä, tilastografiikasta, tilastojen luku- ja käyttötaidosta sekä tilasto-ohjelmien hyödyntämisestä. Tiedonhaun kurssit keskittyvät kotimaisten ja ulkomaisten tietolähteiden esittelyyn joko yleisesittelynä tai kohdennetusti valittuun ilmiöalueeseen painottuen. Lisäksi kurssitarjottimella on vuosittain kursseja tilastoaihealueiden ajankohtaisista teemoista, kuten työelämästä, väestöstä ja taloudesta.

Tilauskoulutusta tarjoamme räätälöidysti kurssitarjonnan pohjalta tai muun tilastoalan aihealueen ympäriltä asiakkaan tietotarpeiden ja toiveiden mukaisesti. 

Kevätkaudella 2019 tulossa olevia kursseja

 

 14.2.2019  Helsinki

Tilastolliset peruskäsitteet

Napakka käytännönläheinen kertauskurssi

 5.3.2019  Helsinki

Näin toteutan kyselytutkimuksen

Tiedätkö, mitä kaikkea tiedonkeruuprosessi sisältää?

 12.3.2019  Helsinki

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa tilastoissa

Tuhdisti vientiä ja tuontia

 21.3.2019  Helsinki

Yrittäjät ja yritykset tilastoissa

Yrittäjyyttä numerotiedon valossa

 28.3.2019  Helsinki

Osaatko kysyä? Kyselyn laatijan tehopäivä

Miten laatia kysymys, johon jokainen osaa vastata?

 4.4.2019  Helsinki

Numeroiden viestintä

Miten viestin selkeästi, ymmärrettävästi ja kiinnostavasti?


 

Tilastokeskus varaa oikeuden kurssien sisältöä ja hintaa koskeviin muutoksiin.

Tilauskoulutus

Koulutuksen asiasisältö ja kesto suunnitellaan asiakkaan tietotarpeiden mukaan. Hinta määräytyy koulutuskohtaisesti kurssin toteutustavasta ja laajuudesta riippuen. Koulutus voi vaihdella muutaman tunnin tai yhden päivän mittaisesta koulutuksesta useampipäiväisiin koulutuskokonaisuuksiin.

Kurssit voidaan järjestää myös asiakkaan omissa tiloissa. Tarvittaessa koulutusta järjestetään myös muilla paikkakunnilla.

Ota yhteyttä, ideoidaan yhdessä!

Tilasto-aiheinen itseopiskelu verkossa

  • Tilastokoulu – opi ymmärtämään ja käyttämään tilastoja

Päivitetty 20.12.2018