Kustannusindeksit

Kustannusindeksit mittaavat erilaisten kustannustekijöiden hintojen kehitystä.

Indeksien aikasarjoja ja pistelukuja voit tilata joko kerta- tai kestotilauksena.

 

Tutustu ja tilaa tarvitsemasi indeksit - tilauslinkit löydät kunkin indeksin yhteydestä.

 

Linja-autoliikenteen kustannusindeksi

Linja-autoliikenteen kustannusindeksi mittaa linja-autoliikenteen harjoittamiseen liittyvien kustannustekijöiden hintojen kehitystä. Indeksi kuvaa sopimus-, kaupunki-, vakiovuoro-, pikavuoro- sekä tilausliikenteen keskimääräistä kustannuskehitystä. Tilastokeskus tuottaa em. liikennetyypeistä pistelukuja myös kustannustekijöittäin eriteltyinä.

JULKAISUAIKATAULU 2019
Q1 22.1. 22.2. 22.3.
Q2 22.4 22.5. 20.6.
Q3 22.7. 22.8. 20.9.
Q4 22.10. 22.11. 20.12.

Katso mallitiedosto (PDF)

Käyttäjän käsikirja(t): 2000 2005 2010 2015 (pdf)

 

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi mittaa ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannustekijöiden hintamuutoksia. Indeksi kuvaa pakettiautojen, kuorma-autojen ja perävaunuyhdistelmien keskimääräistä kustannuskehitystä. Tilastokeskus tuottaa indeksejä kolmesta autoryhmästä myös kustannustekijöittäin eriteltyinä.

JULKAISUAIKATAULU 2019
Q1 22.1. 22.2. 22.3.
Q2 22.4 22.5. 20.6.
Q3 22.7. 22.8. 20.9.
Q4 22.10. 22.11. 20.12.

Katso mallitiedosto (PDF)

Käyttäjän käsikirja(t): 2000 2005 2010 2015 (pdf)

 

Maarakennusalan konekustannusindeksi

Maarakennusalan konekustannusindeksi kuvaa maarakennusalan koneiden käyttöön ja omistukseen liittyvien kustannustekijöiden hintojen muutoksia. Indeksipistelukuja tuotetaan maarakennuskoneille ja kunnossapitokoneille. Myös ajoneuvonostureiden indeksiä tuotetaan. Indeksipistelukuja on lisäksi saatavana kustannustekijöittäin eriteltyinä.

JULKAISUAIKATAULU 2019
Q1 23.1. 25.2. 25.3.
Q2 23.4 23.5. 24.6.
Q3 23.7. 23.8. 23.9.
Q4 23.10. 25.11. 23.12.

Katso mallitiedosto (PDF)

Käyttäjän käsikirja(t): 2000 2005 2010 (pdf)

 

Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi

Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi kuvaa metsäalan koneisiin ja autoihin sekä turpeen nostoon liittyvien kustannustekijöiden hintojen muutoksia. Metsäalan koneista tuotetaan metsätraktoreiden ja hakkuukoneiden indeksiä sekä erillistä hakkurin kustannusindeksiä. Metsäalan kone- ja autokustannusindeksin kuukausipaketissa julkaistaan myös puutavarayhdistelmän kustannusindeksin ja turpeennoston konekustannusindeksin pisteluvut. Turpeennoston konekustannusindeksi on uusi erillisindeksi perusvuodesta 2015=100 lähtien. Kaikista indekseistä on saatavilla indeksipistelukuja kustannustekijöittäin eriteltyinä.

JULKAISUAIKATAULU 2019
Q1 23.1. 25.2. 25.3.
Q2 23.4 23.5. 24.6.
Q3 23.7. 23.8. 23.9.
Q4 23.10. 25.11. 23.12.

Katso mallitiedosto (PDF)

Käyttäjän käsikirja(t): 2000 2005 2010 (pdf)

 

Taksikuljetusliikenteen kustannusindeksit

Taksikuljetusliikenteen kustannusindeksit kuvaavat taksi-, invataksi- ja yksityisen kuljetusliikenteen kustannustekijöiden hintojen muutoksia. Kokonaisindeksien lisäksi tuotetaan taksi-, invataksi ja yksityisen kuljetusliikenteestä kustannustekijöittäisiä indeksisarjoja. Kustannustekijöitä ovat mm. palkat, poltto- ja voiteluaineet, korjaus, huolto ja renkaat, pääoman poisto jne. Kustannustekijöitä on kaikkiaan 10 kappaletta.

JULKAISUAIKATAULU 2019
Q1 25.1.
Q2 25.4
Q3 25.7.
Q4 25.10.

Käyttäjän käsikirja(t): 2005 2010 (pdf)

 

Sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit

Sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit kuvaavat sairaankuljetusliikenteen kustannustekijöiden hintojen muutoksia. Kokonaisindeksien lisäksi tuotetaan sairaankuljetusliikenteestä kustannustekijöittäisiä indeksisarjoja. Kustannustekijöitä ovat mm. palkat, poltto- ja voiteluaineet, korjaus, huolto ja renkaat, pääoman poisto jne. Kustannustekijöitä on kaikkiaan 10 kappaletta.

JULKAISUAIKATAULU 2019
Q1 25.1.
Q2 25.4
Q3 25.7.
Q4 25.10.

Mallitiedosto tulossa

Käyttäjän käsikirja(t): 2005 2010 (pdf)

 

Jätteenkuljetuksen kustannusindeksi

Jätteenkuljetuksen kustannusindeksi kuvaa kolmen erilaisen jätteenkuljetukseen tarkoitetun kuorma-auton kustannustekijöiden hintakehitystä. Indeksit lasketaan loka-autolle, vaihtolava-autolle ja pakkaavalle jäteautolle.

JULKAISUAIKATAULU 2019
Q1 25.1.
Q2 26.4
Q3 26.7.
Q4 25.10.

 

Pesula- ja tekstiilinvuokraustoiminnan kustannusindeksi

Pesula- ja tekstiilinvuokraustoiminnan kustannusindeksi kuvaa tekstiilivuokraus- ja pesulatoiminnan kustannustekijöiden hintakehitystä.

JULKAISUAIKATAULU 2019
Q2 26.4.
Q4 25.10.

Katso mallitiedosto (PDF)

Käyttäjän käsikirja(t): 2010 (pdf)

 

Sähköenergian hinnat

Sähköenergian hinnat kuvaa sähkön myyntimäärillä painotettuja keskihintoja. Hinnat sisältävät sähköenergian hinnan ja perusmaksun, mutta eivät veroja eivätkä siirtomaksuja. Hinnoissa ei ole huomioitu tehontarvetta. Käyttäjäryhmäjaotteluna käytetään Euroopan Unionin sähkön hintakeruumetodologian mukaisia käyttäjäryhmiä.

JULKAISUAIKATAULU 2019
Q1 31.1. 28.2. 29.3
Q2 30.4 31.5. 28.6.
Q3 31.7. 30.8. 30.9.
Q4 31.10. 29.11. 31.12.

 

Asiasanat: 

linja-autot, linja-autoliikenne, kuorma-autot, rekka-autot, kuorma-autoliikenne, maarakennus, maarakennusala, taksiliikenne, sairaankuljetusliikenne, sähköenergia, kustannusindeksit, indeksit