Uutisia 15.3.2017

Kaikki päätoimialat kasvoivat vuonna 2016

Uusimpien tietojen mukaan päätoimialoista rakentamisen liikevaihto kasvoi vuonna 2016 nopeimmin, 8,6 prosenttia. Palvelualoilla liikevaihto kasvoi 3,7 prosenttia, kaupassa 1,3 prosenttia ja teollisuudessa 0,7 prosenttia.

Kaikki päätoimialojen kehitystä kuvaavat vuosikatsaukset ovat nyt luettavissa Tilastokeskuksen verkkosivuilla. Katsaukset julkaistaan erikseen teollisuuden, kaupan, rakentamisen ja palvelualojen liikevaihdosta sekä koko talouden palkkasummasta.

Suurten teollisuusyritysten liikevaihto kääntyi kasvuun

Teollisuudessa suurten, vähintään 250 henkilöä työllistävien, yritysten liikevaihto kääntyi kasvuun vuonna 2016. Liikevaihto supistui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 4 prosenttia, mutta vuoden muilla neljänneksillä liikevaihto kasvoi. Eniten kasvua kertyi vuoden viimeisellä neljänneksellä, 3,1 prosenttia vuodentakaisesta.

Liikevaihto kehittyi hyvin myös pienissä teollisuuden yrityksissä. Huonointa kehitys oli keskisuurissa, 50–249 henkilöä työllistävissä, yrityksissä.

Teollisuuden (TOL C) vuosimuutokset neljänneksittäin yrityksen kokoluokan mukaan vuonna 2016

Rakentamisen toimialoista talonrakentaminen kasvoi eniten

Rakentamisen kaikki alatoimialat kasvoivat vuonna 2016. Eniten kasvoi talonrakentaminen: kasvu oli tasaista kaikilla vuosineljänneksellä. Maa- ja vesirakentaminen kasvoi samoin jokaisella vuosineljänneksellä, mutta ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä kasvu oli vähäisempää.

Myös erikoistuneessa rakennustoiminnassa liikevaihto kasvoi kaikilla vuosineljänneksillä. Voimakkainta liikevaihdon kasvu oli toisella vuosineljänneksellä, jolloin kasvua kertyi 11 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen.

Kaupan kehitys myönteistä vuonna 2016

Kaupan kehitys kääntyi kasvuun vuonna 2016 ensimmäisen kerran vuoden 2012 jälkeen. Viime vuonna myynnin kasvu oli vahvinta autokaupassa, kun puolestaan tukkukaupassa myynti pysyi lähes edellisvuoden tasolla.

Myynnin määrä kehittyi vuonna koko vuoden ajan positiivisesti kaikilla kaupan toimialoilla.

Palvelualojen kasvua kirittivät pienet ja keskisuuret yritykset

Palvelualojen päätoimialoista voimakkaimpaan kehitykseen ylsivät hallinto- ja tukipalvelutoiminta sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta. Molemmat toimialat kasvattivat liikevaihtoaan vuonna 2016 ripeästi ja saavuttivat noin 8–9 prosentin kasvun edellisvuodesta.

Palvelualojen viime vuoden kasvusta runsaat kaksi kolmasosaa tuli pieniltä ja keskisuurilta, alle 250 henkeä työllistäviltä yrityksiltä. Yli puolet palvelualojen yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan vuonna 2016. Noin 36 prosentilla yrityksistä liikevaihto kohosi yli 15 prosentin vuosivauhtia.

Palkkasumma kasvoi 1,5 prosenttia vuonna 2016

Palkkasummakuvaajista julkaistun katsauksen mukaan koko talouden palkkasumma oli 1,5 prosenttia suurempi kuin edeltävänä vuonna. Palkkasummat kasvoivat edellisvuotta nopeammin rakentamisessa, yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa, muissa palveluissa, rahoitustoiminnassa ja kaupassa. Teollisuuden ja yksityisen koulutuksen palkkasummat supistuivat edellisvuodesta.

Lisätietoja päätoimialojen liikevaihtokuvaajista ja katsauksista:
Teollisuuden liikevaihtokuvaaja, katsaus: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681
Rakentamisen liikevaihtokuvaaja, katsaus: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481
Kaupan liikevaihtokuvaaja, katsaus: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741
Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, katsaus: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515
Koko talouden palkkasummakuvaaja, katsaus: Katja Äijö 029 551 2659

Jaa