Uutisia 14.5.2018

Kuvernöörien kertomukset vuosilta 1861–1865 luettavissa verkossa

Vuonna 1868 julkaistiin ensimmäinen suomenkielinen Suomen virallisen tilaston julkaisu, Yhteenveto kuvernöörien viisivuotiskertomuksista vuosilta 1861–1865. Maaherrojen ja kuvernöörien kertomuksiin lääneistä sisältyi monenlaista tilastotietoa: satotilastoja, manufaktuuritilastoja, liikennetilastoja, kameralitoimen asioita ja väestötilastoja. Tilastot julkaistiin osin ranskan kielellä, joka oli tuolloin tilastojen virallinen kieli.

Suomen virallinen tilasto (SVT) on yhteiskunnan tilaa ja kehitystä kuvaavien tilastojen kattava kokoelma. Aivan ensimmäinen SVT-julkaisu oli Tilastollisen toimiston julkaisema Öfversigt af Finlands sjöfart och handel åren 1856–1865, joka julkaistiin 1866. Se pohjautui Tullihallituksen tietoihin merenkulusta ja ulkomaankaupasta.

Tilastokeskus on digitoinut SVT-sarjan julkaisut kokonaisuudessaan, ja ne julkaistaan Kansalliskirjaston avoimessa Doria-verkkopalvelussa. Näissä noin 20 000 historiallisessa julkaisussa tutkijoille ja kansalaisille avautuu kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoinen aineisto, joka kuvaa yhteiskuntamme tilaa ja kehitystä eri aikoina.

Jaa