Uutisia 17.11.2016

Tilastokeskuksen tietoihin luotetaan

Taloustutkimuksen tekemän haastattelututkimuksen mukaan 85 prosenttia suomalaisista luottaa Tilastokeskuksen tuottamiin tilastoihin.  

Tilastokeskus on tutkimuksessa mukana olleista valtion organisaatioista kolmanneksi tunnetuin: 86 prosenttia suomalaisista tuntee Tilastokeskuksen.

Enemmistö eli 70 prosenttia suomalaisista pitää Tilastokeskuksen tilastotietoja helposti tai melko helposti ymmärrettävinä. Lähes viidesosa vastaajista pitää kuitenkin tilastoja melko vaikeasti ymmärrettävinä.

”Tilastokeskus on panostanut viime vuosina paljon tilastojen käytön edistämiseen aina peruskoululaisista lähtien. Työtä riittää kuitenkin edelleen tällä saralla. Tilastojen luku- ja käyttötaito on tärkeä yhteiskuntavalmius”, sanoo Tilastokeskuksen kehittämispäällikkö Reija Helenius.

Tutkimus toteutettiin henkilökohtaisina haastatteluina osana Taloustutkimus Oy:n Omnibus-kuluttajatutkimusta syys-lokakuussa 2016. Kysymykset esitettiin 1 000 henkilölle. Kohderyhmänä olivat 15–79-vuotiaat suomalaiset kuluttajat Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Reija Helenius 029 551 3677

Jaa