Uutisia 25.5.2020

Tilastokeskuksen uuden organisaation osastopäälliköiksi Jussi Heino, Päivi Kasurinen, Harri Lehtinen, Hannele Orjala ja Mari Ylä-Jarkko

Tilastokeskuksen uuden organisaation osastopäälliköinä aloittavat Jussi Heino, Päivi Kasurinen, Harri Lehtinen, Hannele Orjala ja Mari Ylä-Jarkko. He aloittavat tehtävissään 1.9.2020.

Hannele Orjala ja Mari Ylä-Jarkko saavat vastuulleen uuden organisaation kaksi tilastoyksikköä, jotka toimivat tieto- ja tilastoprosessi -palvelualueella. Ylä-Jarkko tulee toimimaan taloustilastot-osaston osastopäällikkönä ja Orjala yhteiskuntatilastot-osaston osastopäällikkönä. Ylä-Jarkko siirtyy tehtävään Tilastokeskuksen yritystilastojen tilastojohtajan tehtävästä ja Orjala Tilastokeskuksen tietopalvelujohtajan tehtävästä. Tilasto-osastot vastaavat yhteiskuntaa ja taloutta eri näkökulmista kuvaavien tilastojen tuotannosta, tiedontuotannon vaikuttavuudesta ja tietokokonaisuuden kehittämisestä.

Jussi Heinon vastuulle tulee Tilastokeskuksen tietovarannot-osasto, jonka tehtävänä on vastata Tilastokeskuksen tiedonhankinnasta, tietovarantojen ylläpidosta sekä tietovarantopohjaisen toimintatavan rakentamisesta. Heino siirtyy tehtävään Tilastokeskuksen tiedonhankintayksikön tilastojohtajan tehtävistä. Talous-, yhteiskunta- ja tietovarannot-osastot ovat osa tieto- ja tilastopalvelut-palvelualuetta, jonka ylijohtajana toimii Johanna Laiho-Kauranne.

Kehittäminen- ja digitalisaatio -palvelualueen kehityspalvelut-osaston osastopäälliköksi valittu Päivi Kasurinen siirtyy Tilastokeskukseen Ruokaviraston kehitysjohtajan tehtävästä. Samalla palvelualueella teknologiapalvelut-osaston osastopäällikkönä aloittava Harri Lehtinen siirtyy tehtävään Tilastokeskuksen tietohallintojohtajan tehtävästä. Kehittäminen- ja digitalisaatio -palvelualueen tehtävänä on tukea ja mahdollistaa Tilastokeskuksen tietovarantopohjainen tiedontuotanto sekä digitaalisten tilastopalveluiden kehittäminen. Palvelualueen ylijohtajana toimii Mikko Lindholm.

Tilastokeskuksessa on meneillään laaja uudistus, jossa rakennetaan strategian tavoitteita tukevat toimintamallit ja uusi organisaatio. Uudistuksen tärkeimpänä tavoitteena on löytää ne keinot, joiden avulla Tilastokeskuksen hallussa olevien tietovarantojen ja tilastokeskuslaisten osaamisen avulla voidaan vastata tulevaisuudessa parhaalla mahdollisella tavalla yhteiskunnan ja tiedon käyttäjien tarpeisiin.

"Saimme uuden organisaation osastopäälliköiksi erittäin ammattitaitoiset ja kokeneet vastuuhenkilöt. Uudistus vaikuttaa kaikkiin tilastokeskuslaisiin, ja on hienoa jatkaa työtä edelleen yhteistyössä nyt nimettyjen osastopäälliköiden sekä henkilöstön kanssa", kertoo pääjohtaja Marjo Bruun.

Tilastokeskuksen uusi organisaatio aloittaa toimintansa 1.9.2020. Tieto- ja tilastoprosessi -palvelualueen ja kehittäminen ja digitalisaatio -palvelualueen lisäksi uudessa organisaatiossa on kaksi muuta palvelualuetta. Näistä kumppani- ja ekosysteemisuhteet -palvelualueen ylijohtajana toimii Ville Vertanen sekä mahdollistajapalveluiden ylijohtajana Pasi Henriksson.

 

""

Hannele Orjala

""

Mari Ylä-Jarkko

""

Jussi Heino

""

Päivi Kasurinen

""

Harri Lehtinen

Lisätietoja: Marjo Bruun

Jaa