Uutisia 9.1.2020

Tilastokeskuksen ylijohtajiksi Pasi Henriksson, Johanna Laiho-Kauranne, Mikko Lindholm ja Ville Vertanen

 

Pääjohtaja Marjo Bruun, Mikko Lindholm, Johanna Laiho-Kauranne, Ville Vertanen ja Pasi Henriksson.

Tilastokeskuksen uudet ylijohtajat on nimitetty. Ylijohtajina aloittavat 1.2.2020 Pasi Henriksson, Johanna Laiho-Kauranne, Mikko Lindholm ja Ville Vertanen. Heidän vastuullaan on Tilastokeskuksen neljä strategista kokonaisuutta, jotka ovat tietoprosessi, kumppani- ja ekosysteemisuhteet, mahdollistajapalvelut sekä kehittäminen ja digitalisaatio. Valitut ylijohtajat muodostavat pääjohtaja Marjo Bruunin kanssa Tilastokeskuksen uuden strategisen johdon, joka johtaa myös Tilastokeskuksen toiminnan ja organisaation uudistusta.

Tietoprosessi-kokonaisuus pitää sisällään Tilastokeskuksen tilasto- ja tietotuotannon. Kokonaisuudesta vastaavaksi ylijohtajaksi on nimitetty Johanna Laiho-Kauranne. Hän siirtyy Tilastokeskukseen Luonnonvarakeskuksen tilastojohtajan tehtävästä.

”Elinolojen ja väestön kehitys, talouden rakennemuutokset ja esimerkiksi globalisaation vaikutukset talouteen on pystyttävä kuvaamaan tulevaisuudessakin luotettavasti. Kun ympäristö muuttuu, myös tilastotuotannon ja sen menetelmien tulee uusiutua. Olen erittäin innostunut päästessäni mukaan uudistamaan Tilastokeskuksen toimintaa yhdessä strategisen johtotiimin ja henkilöstön kanssa", Laiho-Kauranne sanoo.  

Yhteiskunnassa syntyvän tiedon nykyistä laajempi käyttö edellyttää eri organisaatioiden välistä tiivistä yhteistyötä. Tilastokeskuksessa verkostojen ja sidosryhmäsuhteiden johtamisesta vastaa jatkossa Ville Vertanen, joka siirtyy kumppani- ja ekosysteemisuhteista vastaavaksi ylijohtajaksi Tilastokeskuksen talous- ja ympäristötilastot -yksikön johtajan tehtävistä.

”Toivon että saamme rakennettua sellaisia verkostoja, jotka mahdollistavat yhteiskunnassa syntyvän tiedon monipuolisen ja tehokkaan hyödyntämisen. Meidän olisi hyödyllistä tunnistaa yhdessä eri toimijoiden vahvuudet, joita yhteistyössä kannattaa hyödyntää. Odotan, että löydämme tulevaisuudessa myös aivan uusia kumppanuuksia”, Vertanen kuvaa toiveitaan.

Tilastokeskuksen uudistuksessa pyritään myös hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia ja uudistamaan kehittämisen toimintatapoja. Kehittäminen ja digitalisaatio -kokonaisuuden ylijohtajana aloittava Mikko Lindholm siirtyy Tilastokeskukseen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän tulosalueen johtajan tehtävästä. Hän näkee Tilastokeskuksen käsittelemässä datassa paljon mahdollisuuksia.

”Tilastokeskus on keskeinen toimija suomalaisessa yhteiskunnassa, ja sillä on hallussaan kansallisesti merkittävät datavarannot. Odotan, että digitalisaation myötä pystymme hyödyntämään niitä ja tilastokeskuslaisten vahvaa ammattitaitoa aivan uusilla tavoilla, ja viemään osaltamme Suomen julkishallintoa tulevaisuuteen”, Lindholm toteaa.

Yhteiskunnan ja tiedon käyttäjien tarpeet ohjaavat uudistumista

Tilastokeskuksen uudistumisessa tärkeänä lähtökohtana ovat asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeet. Ne ovat mielessä myös Tilastokeskuksen sisäisistä palveluista eli mahdollistajapalveluista vastaavalla ylijohtajalla Pasi Henrikssonilla.

”Myös organisaation perustehtävää mahdollistavien palveluiden uudistamisessa on tärkeää pitää mielessä ulkoiset asiakkaat ja sidosryhmät, joiden vuoksi olemme olemassa. Toivon, että kun johdamme Tilastokeskusta yhtenäisenä kokonaisuutena tiedon käyttäjien tarpeita ymmärtäen, voimme tulevaisuudessakin täyttää tärkeän paikkamme yhteiskunnassa”, Henriksson kiteyttää.

Tilastokeskus uudistuu vaiheittain. Nyt nimitetty strateginen johto tulee suunnittelemaan ja toteuttamaan kehittämistä ja uudistuksen seuraavia vaiheita pääjohtajan rinnalla yhdessä henkilöstön kanssa.

Tilastokeskuksen tavoitteena on kehittyä 800 asiantuntijan voimin tilastojen tuottajasta vaikuttavan tiedon tarjoajaksi ja tukea luotettavan tiedon entistä tehokkaampaa käyttöä.

"Meidän käytössämme on valtava määrä yhteiskunnassa syntyvää tietoa, dataa. Uudistamalla toimintaa ja tekemällä entistä tiiviimpää yhteistyötä se voidaan saada tulevaisuudessa parhaalla mahdollisella tavalla yhteiskunnan hyödyksi", kertoo Tilastokeskuksen pääjohtaja Marjo Bruun.

 

Lisätietoja: pääjohtaja Marjo Bruun, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Jaa