Uutisia 20.5.2020

Tilastokeskus ryhtyy julkistamaan konkursseista pikaennakkotilastoa

Tilastokeskus on nopeuttanut koronatilanteesta johtuen poikkeustilannetta kuvaavien tietojen tuotantoa. Uusimpana pikaennakkotilastona Tilastokeskus tuottaa tilapäisesti tietoa vireille pantujen konkurssien määrästä viikkotasolla.  

Tilastokeskus julkistaa 22.5. lähtien pikaennakkotilaston vireille pantujen konkurssien viikoittaisesta määrästä toistaiseksi, pääsääntöisesti tilastointiviikkoa seuraavan viikon lopussa. Pikaennakkotilasto tarjoaa tiedon vireille pantujen konkurssien määrän kehityksestä päätoimialoittain. Normaalisti konkurssitilastossa julkistetaan ennakkotietoa vireille pantujen konkurssien määrästä kuukausittain.

Julkaistavassa taulukossa vuosien 2003–2019 vireille pantujen konkurssien määrät perustuvat lopulliseen tilastoon ja vuoden 2020 osalta ennakkotietoon. Vuoden 2020 ennakkotiedot revisioituvat aina kun seuraavan viikon tietoja julkistetaan. Tuoreimpien viikkojen tiedot täydentyvät jokaisella päivityskierroksella.

Konkurssien määrä vaihtelee viikoittain paljon. Määrään vaikuttaa muun muassa arkipyhien sijoittuminen eri viikoilla. Konkurssin vireille pano edellyttää konkurssihakemuksen jättämistä ja käsittelyä käräjäoikeudessa, mikä tapahtuu käräjäoikeuksien aukioloaikojen puitteissa.
Kesäkuukausina konkursseja on perinteisesti pantu vireille vähemmän kuin muina vuodenaikoina.

Taulukossa on nähtävissä tiedot vuoden 2003 alusta lähtien. Viikkotiedoista ei voi suoraan johtaa kuukausittaisia konkurssitietoja, sillä kuukaudet saattavat alkaa ja päättyä keskellä viikkoa. Kuukausittaiset konkurssitiedot julkistetaan edelleen normaalissa aikataulussa. Kuukausitiedoista saa pikaennakkoa yksityiskohtaisempaa tietoa muun muassa konkurssiin haettujen yritysten toimialoista.

Tiedot julkistetaan
•    Kokeelliset tilastot -tietokannassa klo 8
•    Koronavirus – ajankohtaista tilastotietoa -sivulla

Julkistamisaikataulu:
•    Viikolla 21, perjantaina 22.5.2020 julkistetaan tiedot viikkoon 20/2020 asti
•    Viikolla 22, perjantaina 29.5.2020 julkistetaan tiedot viikkoon 21/2020 asti
•    Viikolla 23, perjantaina 5.6.2020 julkistetaan tiedot viikkoon 22/2020 asti
•    Viikolla 24, perjantaina 12.6.2020 julkistetaan tiedot viikkoon 23/2020 asti
•    Viikolla 25, torstaina 18.6.2020 julkistetaan tiedot viikkoon 24/2020 asti
•    Viikolla 28, perjantaina 10.7.2020 julkistetaan tiedot viikkoon 27/2020 asti
•    Viikolla 29, perjantaina 17.7.2020 julkistetaan tiedot viikkoon 28/2020 asti
•    Viikolla 30, perjantaina 24.7.2020 julkistetaan tiedot viikkoon 29/2020 asti
•    Viikolla 31, perjantaina 31.7.2020 julkistetaan tiedot viikkoon 30/2020 asti
•    Viikolla 34, perjantaina 21.8.2020 julkistetaan tiedot viikkoon 33/2020 asti

Tämän jälkeen viikkoa edeltävät tiedot julkistetaan viikoittain perjantaina.

Pikaennakkoa julkistetaan poikkeusolojen ajan.

Lisätietoja: oikeus@stat.fi

 

Jaa