Uutisia 4.10.2016

Vahva tietoturva varmistettava tilastoaineistojen käsittelyssä

Viranomaistoiminnassa syntyvien tietoaineistojen laaja käyttö tieteellisessä tutkimuksessa on yhteiskunnallisesti tärkeä tavoite. Tietoturvallinen tekninen käyttöympäristö ja yhteinen käyttölupaportaali mahdollistavat tutkijoille nopean ja aineistojen tietosuojan varmistavan pääsyn aineistoihin. Tilastokeskus on tarjonnut vuodesta 2010 lähtien tutkijoille pääsyn tietoaineistoihin etäkäyttöjärjestelmän kautta.

Kansallisessa lainvalmistelussa samoin kuin viranomaistoiminnassa on huolehdittava hyvästä tietosuojasta; erityisesti henkilötietojen suojasta ja tietoturvasta on aina huolehdittava aineistojen jatkokäytön järjestämisen yhteydessä. Tilastokeskus on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallista hyödyntämistä koskevaan lakiehdotukseen. Ehdotus liittyy muun muassa sosiaali- ja terveystietojen käyttöön, käyttötapoihin ja käyttölupien myöntämiseen. 

Tilastokeskuksen lausunnossa on nostettu esille erityisesti tilastoviranomaisen rooli, aineistojen käyttötarkoitus ja käytöstä päättäminen sekä tietosuoja ja tietoturva. Lausunnossa korostetaan lisäksi tilastoviranomaistoimintaa koskevien lakien velvoittavuutta ja sisältöä.

Tilastointitarkoituksiin kerättyä aineistoa voidaan luovuttaa tunnisteellisena vain toiselle tilastoviranomaiselle ja Euroopan tilastojärjestelmään kuuluvia tilastoja (ESS-tilastot) tuottavalle viranomaiselle tilastointia varten.

Tutkimusta varten aineistosta on poistettava kaikki tunnistamisen mahdollistavat tiedot ennen luovutusta. Anonymisoituihin aineistoihin voidaan antaa käyttöoikeus tietoturvallisen käyttöympäristön kautta. Tutkijoille tarjottavan etäkäyttöjärjestelmän tarkoituksena on turvata tilastokäyttöön kerättyjen aineistojen tietosuoja ja -turva.

Tilastotarkoituksiin kerättyjä tietoja ei voida yhdistellä ja käyttää tunnisteellisena muihin tarkoituksiin, kuten viranomaisohjaukseen ja -valvontaan, tietojohtamiseen, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan tai viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävään. Tilastoviranomainen on myös riippumaton ja itsenäinen tietojen luovuttamisessa, kuvaamisessa ja jakelussa.

Lisätietoja: Ylijohtaja Heli Mikkelä, p. 029 551 3200

Jaa