Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Datavallankumous vaatii datan tulkkeja

19.12.2014
Twitterissä: @mrsbruun ‏

Virallinen tilasto on aina pyrkinyt sovittautumaan yhteiskunnan ja talouden merkittäviin muutoksiin. Tämän päivän muutostarpeen käynnistäjiä ovat datavallankumous, globalisaation vaatimat uudet mittarit, tilastotuotannon kustannukset ja tulevaisuuden haasteiden vaatima tietopohja.

Marjo Bruun, Kuva: Erkki Oksanen

Virallinen tilasto on aina pyrkinyt sovittautumaan yhteiskunnan ja talouden merkittäviin muutoksiin. Tämän päivän muutostarpeen käynnistäjiä ovat datavallankumous, globalisaation vaatimat uudet mittarit, tilastotuotannon kustannukset ja tulevaisuuden haasteiden vaatima tietopohja.

Keväällä 2014 hyväksytty Euroopan tilastojärjestelmän ESS:n visio 2020 pyrkii vastaamaan edellä mainittuihin haasteisiin. Vision tavoitteita ovat:

  • korkea laatu,
  • vuorovaikutus käyttäjien kanssa,
  • tuottavuus- ja tehostamishyödyt: mm. menetelmien, työkalujen ja välineiden kehittämistä koskeva yhteistyö,
  • digitaalisen murroksen ja uusien tietolähteiden hyödyntäminen sekä
  • tilastotiedon tarjoaminen interaktiivisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa.

Tilastokeskus on osallistunut aktiivisesti vision valmisteluun. Toimiessani toisena puheenjohtajana näin läheltä, miten erilaisia EU-maat ovat lähtökohdiltaan, muun muassa rekisteriaineistojen hyödyntämisessä ja tavoissa käydä vuoropuhelua käyttäjien kanssa.

Yhteistä on korkean laadun tavoittelu ja resurssien niukkuus. Tilastotuotannon tehostaminen on kaikille tärkeää, vain keinojen järjestys vaihtelee.

Tehostamis- ja uudistumispaineet koskettavat parhaillaan myös Tilastokeskusta. Syksyn kuluessa olemme verkkosivuillamme viestineet niukentuvista resursseista johtuvista tilastojen lakkauttamispäätöksistä. Osa lopetusuhan alla olleista tilastoista tullaan säilyttämään tilastojen käyttäjien viestittämien tarpeiden perusteella. Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille ja päätöksiin omalta osaltaan vaikuttaneille.

Yksi muutos tulee Tieto&trendit -lehden lukijoille. Ensi vuoden alusta lähtien Tilastokeskuksen tilastotuotantoon ja -osaamiseen perustuva tilastotiedon tulkinta tarjoillaan yksissä kansissa, kun aiemmin julkaisemamme Hyvinvointikatsaus ja Tieto&trendit yhdistyvät. Odotettavissa on paitsi talouden ja ympäristön myös hyvinvoinnin ilmiöihin pureutuva ja entistä laaja-alaisempi tietopaketti. Vuoropuhelu lukijoiden kanssa jatkuu – toivottavasti entistäkin aktiivisempana – uudistuvan julkaisun verkkosivuilla.

Datavallankumous vaatii datan tulkkeja. Siitä hyvän esimerkin tarjoaa julkisen sektorin koko ja siitä kuluneen vuoden aikana julkisuudessa käyty keskustelu. Ja kansantalouden tilinpidon asiantuntijoidemme kirjoitus julkisen talouden mittareista ja tulkinnasta tässä lehdessä.

 

Marjo Bruun on Tilastokeskuksen pääjohtaja.

 

Lue samasta aiheesta:

tk-icons