Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Tieliikenneonnettomuuksien paikkatiedot avoimeksi dataksi

17.6.2014

Tilastokeskus avaa tieliikenne­onnettomuuksien paikkatietoaineistoa veloituksetta avoimeen käyttöön. Esimerkiksi koululaisten vanhemmat voivat jatkossa tarkastella henkilövahinkoon johtaneiden tieliikenne­onnettomuuksien määriä kartalla ja koulujen alkaessa arvioida eri reittien turvallisuutta.

Tieliikenneonnettomuustilastot, tieliikenne, Tieto&trendit, Tilastokeskus, Mari Niemi

 

Tilastokeskus avaa tieliikenne­onnettomuuksien paikkatieto­aineistoa veloituksetta avoimeen käyttöön. Esimerkiksi koululaisten vanhemmat voivat jatkossa tarkastella henkilö­vahinkoon johtaneiden tieliikenne­onnettomuuksien määriä kartalla ja koulujen alkaessa arvioida eri reittien turvallisuutta.

Suomessa on jo pitkään kaivattu avoimempaa tietoa tieliikenne­onnettomuuksien tapahtuma­paikoista liikenne­turvallisuuden edistämiseksi. Tietoa tarvitsevat niin yksittäiset kansalaiset kuin erilaiset liikenne­turvallisuuden parissa toimivat organisaatiot. Nyt avatulla paikkatieto­aineistolla vastataan osaltaan tähän tarpeeseen.

Tieliikenneonnettomuustiedot saadaan poliisilta

Tilastokeskus saa tieliikenne­onnettomuuksien tiedot poliisilta. Tietoja täydennetään ja tarkistetaan erilaisten hallinnollisten aineistojen avulla. Tilastokeskus julkaisee kuukausittain ennakkotiedot henkilö­vahinkoon johtaneiden tieliikenne­onnettomuuksien määristä nettisivuillaan. Lopulliset vuositiedot edellisen vuoden tieliikenne­onnettomuuksista valmistuvat kesällä.

Henkilövahinko-­onnettomuuksien määrä tieliikenteessä on hieman pienentynyt viimeisten vuosien aikana. Edelleen kuitenkin tarvitaan työtä liikenne­turvallisuuden eteen. Luotettava tieto on tarpeen, jotta liikenne­turvallisuuden edistämiseksi tähtäävät toimenpiteet osataan kohdistaa oikein.

Tieto avataan tietosuoja huomioiden

Nyt avatussa tieliikenne­onnettomuudet sisältävässä aineistossa on huomioitu tietosuoja eikä siitä pysty erottelemaan yksittäisiä onnettomuudessa osallisena olleita henkilöitä. Tietosuoja huomioiden aineiston avulla pystytään vastaamaan liikenne­turvallisuuteen liittyviin keskeisiin kysymyksiin:

  • mihin vuorokauden ja vuodenaikaan onnettomuus on tapahtunut,
  • oliko onnettomuudessa osallisena henkilöautoja tai pakettiautoja, jalankulkijoita, polkupyöräilijöitä, mopoja vai kenties raskaita ajoneuvoja ja
  • minkä tyyppisestä onnettomuudesta oli kyse.

 

Aineisto sisältää tiedot vuosina 2011–2013 poliisin tietoon tulleista Tilastokeskukselle ilmoittamista, täydennetyistä ja tarkistetuista henkilö­vahinkoon johtaneista tieliikenne­onnettomuuksista, joista on tiedossa tapahtumapaikan koordinaatit.

Avoimen aineiston avulla jokainen voi tarkastella alueensa liikenne­turvallisuutta tieliikenteessä tapahtuneiden henkilövahinko-­onnettomuuksien perusteella. Tietoja voi hyödyntää niin yksittäiset kansalaiset kuin erilaiset organisaatiotkin, esimerkiksi kunnat liikenne­turvallisuus­suunnitelmissaan.

Aineisto löytyy paikkatietoikkunasta

Aineisto avataan käytettäväksi maanmittauslaitoksen ylläpitämän paikkatietoikkunan kautta. Paikkatieto­ikkuna on kaikille avoin ja maksuton verkkosivusto, jonne on koottu paikkatietoa sekä asiaa paikkatiedosta.

Tilastokeskus on jo aikaisemmin avannut paikkatieto­aineistojaan veloituksetta avoimeen käyttöön. Saatavilla on muun muassa väestöjä kuvaavia perustietoja tilastointi­alueittain sekä perustietoja tuotanto- ja teollisuus­laitoksista ja oppilaitoksista. Avoimia paikkatieto­aineistoja voi tarvittaessa siirtää myös omaan sovellukseen Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta.

Tilastokeskus jakaa tietoja avoimeen käyttöön myös StatFin-tilastotietokannan kautta. StatFin on Tilastokeskuksen ylläpitämä maksuton tietokanta, joka sisältää Suomea koskevaa keskeistä tilastotietoa suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

Mari Niemi työskentelee tieliikenneonnettomuus­tilastojen asiantuntijana Tilastokeskuksessa.

Kuva: Pixhill.com


Myös muista maista on saatavilla tietoja tieliikenne­onnettomuuksien sijainnista sekä niiden perustiedoista. Esimerkiksi palkittu CrashMap sisältää tiedot poliisille raportoiduista tieliikenne­onnettomuuksista Britanniassa. Osa CrashMap- palvelun tiedoista on maksullisia, osa ilmaisia.
 

 

 

 

 

Lue samasta aiheesta:

Artikkeli
26.3.2020
Juho Keva

Korona koettelee työmatkalaisia, kun julkisen liikenteen vuoroja on peruttu ja yhteis­kunnan toiminnan kannalta kriittisien ammattien työntekijät käyvät edelleen työ­paikoillaan. Työmatkojen keskipituus kasvoi lähes kilometrin vuosina 2013-2017, mutta edelleen 46 prosenttia matkoista on pyöräillen alle seitsemän kilometrin mittaisia.

Artikkeli
13.11.2019
Matti Kokkonen, Juha-Pekka Konttinen, Eetu Toivanen

Kansainväliset tutkimustulokset paljastavat, että laudat häviävät ympäristöystävällisyydessä esimerkiksi bussille, silloin kun se on täynnä matkustajia. Sähköpotkulautojen käyttäjille tapahtuneet onnettomuudet puhuttavat myös Suomessa. Tieliikenneonnettomuustilastoihin ne eivät toistaiseksi vielä päädy. 

tk-icons