Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Ruotsissa ennätyksellinen väestönkasvu

13.3.2015

Ruotsi otti vastaan 26 000 syyrialaista vuonna 2014.

Ruotsin väkiluku kasvoi viime vuonna reilulla 100 000:lla, mikä oli suurin koskaan yksittäisenä vuotena mitattu väestönkasvu. Kasvua selitti ennen kaikkea maahan­muuttajien määrä, 126 966 henkeä. Luonnollinen väestönlisäys (syntyneiden enemmyys kuolleisiin nähden) oli 25 931 henkeä ja netto­maahan­muutto 75 729 henkeä.

Maahanmuuttajista joka viides oli syyrialainen. Sotaa pakenevia syyrialaisia Ruotsiin tuli viime vuonna noin 26 000. Ruotsi on ainoana EU-maana myöntänyt pysyvän oleskeluluvan kaikille Syyriasta tuleville turvapaikan­hakijoille.

Syyriassa syntyneiden maahanmuutto 2005–2014

Syyriassa syntyneiden maahanmuutto 2005–2014. Lähde: Ruotsin tilastovirasto SCB

Lähde: Ruotsin tilastovirasto SCB

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n pyynnöstä Ruotsin maahan­muuttovirasto Migrationsverket johtaa kansainvälistä työryhmää, jonka tehtävänä on uudelleen­asuttaa 130 000 syyrialaista pakolaista vuosina 2014–2016. Uudelleen­asutuskohteita etsitään sekä Ruotsista että muualta Euroopasta.

Syyriaa priorisoidaan myös Ruotsin pakolais­kiintiössä, sillä joka kolmas kiintiö­pakolainen, jonka Ruotsi uudelleen­asuttaa tänä vuonna on Syyrian kansalainen. Vuoden 2014 pakolaiskiintiö on 1 900 henkeä, mikä on EU-maiden suurin. Suomen maahan­muutto­viraston mukaan Suomi vastaanottaa tänä vuonna 750 kiintiöpakolaista, joista 350 on korvamerkitty Syyriasta tuleville.

Historiallinen miesenemmistö  

Näinä päivinä, eli maaliskuun puolivälissä miesten määrän odotetaan ylittävän naisten määrä ensimmäistä kertaa Ruotsin historiassa. Viimeisen 20 vuoden ajan miesten määrä on kasvanut Ruotsissa enemmän kuin naisten.

Vuoden 1749 väestötilastoinnin alkamisesta lähtien naisia on aina ollut enemmän kuin miehiä. Vaikka poikia on syntynytkin hieman enemmän kuin tyttöjä, naiset ovat eläneet keskimäärin pidempään ja miesten kuolleisuus on ollut yleisempää kaikissa ikäluokissa. Vuodesta 1998 lähtien naisten kuolleisuus on ollut suurempaa kuin miesten.

Sukupuolten välisen eron pienenemistä selittää myös maahanmuutto, sillä maahan­muuttajissa on ollut enemmän miehiä kuin naisia. Vuoden 2014 vähäinen maastamuutto on osaltaan vaikuttanut sukupuolten välisen eron kaventumiseen.

Vuoden 2014 lopussa Ruotsin väkiluvuksi kirjattiin 9 747 355, joista 4 872 240 oli miehiä ja 4 875 115 naisia. Vuonna 2014 syntyi 55 809 tyttöä ja  59 098 poikaa ja kuoli 45 594 naista ja 43 382 miestä.

 

Käsitteitä ja sanastoa: http://www.pakolaisapu.fi/fi/tietoa/tietoa-pakolaisuudesta/pakolaissanastoa.html

Lähteet:

Ruotsin tilastovirasto SCB

Ruotsin maahanmuuttovirasto Migrationsverket

YK:n alueellinen Tiedotuskeskus UNRIC

Lue samasta aiheesta:

Artikkeli
25.6.2024
Mika Witting

Suomessa asuvan ulkomaalaisväestön koulutusrakenne on monimuotoinen: korkeakoulutettujen ja tutkijakoulutuksen saaneiden osuus on suurempi kuin suomalaistaustaisilla, mutta samaan aikaan moni on pelkän perusasteen varassa tai kokonaan ilman tutkintoa. Tilastokeskuksen tekemät täydennyskeruut selventävät kuvaa ulkomaista syntyperää olevan väestön koulutuksesta ja osaamisesta.

tk-icons