Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Kuntokeskusten kärki­kymmenikköön on tunkua

16.11.2017

Niin kuin yrityskentässä yleensäkin myös kuntosali­bisneksessä yritykset onnistuvat parantamaan asemaansa laajentamalla toimintaansa, yritys­ostoin, hinta­kilpailulla ja hyvällä asiakas­palvelulla. Muutaman yrityksen onnistuneiden investointien ansiosta kunto­keskusten Top10 on elänyt vuoden takaisesta.

Niin kuin yrityskentässä yleensäkin myös kuntosali­bisneksessä yritykset onnistuvat parantamaan asemaansa laajentamalla toimintaansa, yritys­ostoin, hinta­kilpailulla ja hyvällä asiakas­palvelulla. Muutaman yrityksen onnistuneiden investointien ansiosta kunto­keskusten Top10 on elänyt vuoden takaisesta.

Tilastokeskuksen ennakko­tietojen mukaan vuonna 2016 kunto­keskusten kymmenen suurimman yrityksen liike­vaihto oli 95 miljoonaa euroa. Niiden osuus koko toimi­alan liike­vaihdosta kasvoi 40 prosentista 44 prosenttiin.

Kilpailu kuitenkin rasitti kärki­kymmenikön tulos­mittareita. Käyttökate­prosentin mediaani laski edellis­vuoden huippu­lukemista (kuvio 1), mutta oli toimi­alan osake­yhtiöiden käyttökate­prosenttia huomattavasti parempi.

Kuvio 1. Top10 -yritysten käyttökate­prosentin mediaanit 2013-2016*

Kuvio 1. Top10 -yritysten käyttökate¬prosentin mediaanit 2013-2016  Lähde: Tilastokeskus, Yritysten rakenne- ja tilinpäätös¬tilasto

Lähde: Tilastokeskus, Yritysten rakenne- ja tilinpäätös­tilasto, *ennakko­tieto

Toimiala kasvaa edelleen

Uusia yrityksiä tuli alalle kolmisen­kymmentä, ja määrä kasvoi 456 kuntokeskus­yritykseen. Liike­vaihtoa toimi­alalla tehtiin yhteensä 218 miljoonaa euroa.

Uudet yrittäjät haastoivat vanhoja toimijoita uuden­laisilla konseptoinneilla ja tuotteilla. Esimerkiksi suosiotaan kasvattavaan padel-maila­peliin harrastamiseen tarjotaan lisää kenttiä. 

Lisäksi kuntosaleja markkinoidaan vahvoilla mieli­kuvilla. Esi­merkiksi kovaan treeniin tarjotaan graffitein koristeltuja saleja.

Myös koulutus­palvelujen tarjonta on lisääntynyt yrittäjiksi aikoville sekä valmentajille.

Osakeyhtiö on entistä hallitsevampi yritys­muoto alalla. Osake­yhtiöiden osuus koko toimi­alan yrityksistä kasvoi 83 prosentista 86 prosenttiin.

Osakeyhtiöt ovat onnistuneet parantamaan käyttö­katteitaan (taulukko 1). Yrityksistä entistä useampi onnistui pienentämään kuluja ja saavuttamaan positiivisen käyttö­katteen.

Taulukko 1. Osakeyhtiöiden käyttökate­prosentin jakaumat vuosina 2015-2016*

Taulukko 1. Osakeyhtiöiden käyttökate­prosentin jakaumat vuosina 2015-2016*   Lähde: Tilastokeskus, Yritysten rakenne- ja tilinpäätös­tilasto, *ennakko­tieto

Lähde: Tilastokeskus, Yritysten rakenne- ja tilinpäätös­tilasto, *ennakko­tieto

Top10 hallitsi alaa edelleen, mutta haastajia löytyy ja joukko elää. Lisäksi entistä useampi yritys onnistui tekemään toiminnastaan kannattavan vuonna 2016.

Tilaa löytyi myös yrityksille, jotka suunnittelevat ja suuntaavat palvelunsa tarkasti kohdennetuille asiakas­ryhmille.

 

Ks. aiempi artikkeli kuntokeskuksista täältä.

 

Jarkko Niemistö toimii yli­aktuaarina Tilasto­keskuksen tiedon­hankinta-yksikössä.

Merja Kiljunen toimii yli­aktuaarina Tilasto­keskuksen yritys­tilastot-yksikössä.

tk-icons