Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Onko Eurooppa jakautumassa kahtia?

11.3.2013
Olli Savela. Kuva: Juhani Korpi

Vuonna 2007 alkaneen rahoituskriisin seurauksena tuotanto on supistunut ja kansalaisten elintaso laskenut useissa Euroopan maissa. Samaan aikaan jotkut Euroopan maat ovat selvinneet kriisistä yllättävän hyvin.

Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva nettotulo on paras laajasti laskettu taloudellisen hyvinvoinnin, ”elintason”, mittari. Se sisältää verotuksen jälkeen käytettävissä olevan tulon lisäksi myös niin sanottujen yksilöllisten markkinattomien palvelujen arvon. Näitä ovat esimerkiksi julkisen vallan ja järjestöjen kansalaisten hyväksi tuottamat koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Oikaistu tulo ottaa siten huomioon myös julkisiin palveluihin useissa maissa tehdyt leikkaukset. Oikaistu tulo on käyttökelpoisin myös maiden välisissä tasovertailuissa, koska se ottaa huomioon sekä nettotulot että verovaroilla tuotetut hyvinvointipalvelut. Alhaisen verotuksen maissa tarvitaan suuremmat tulot, jotta saadaan sama elintaso kuin korkean verotuksen maissa, koska osa palveluista pitää ostaa omalla rahalla.

Käytännössä oikaisematon ja oikaistu tulo ovat kehittyneet lähes samalla tavalla. Kovin tuoretta tietoa kotitalouksien tulokehityksestä ei valitettavasti ole, useimmista maista vasta vuodelta 2011.

Pahimpana lamavuonna 2009 kansalaisten reaalitulot vielä kasvoivat useimmissa maissa. Reaalitulojen kasvu oli seurausta eri maissa tuolloin tehdyistä elvytystoimista, joilla rahoituskriisin puhjettua pyrittiin ylläpitämään kysyntää. Sittemmin linja on muuttunut, ja kysyntää on supistettu julkisten menojen leikkauksilla ja veronkorotuksilla. Seurauksena on ollut kaksoistaantuma.

Kansalaisten tuloissa tapahtuneet muutokset ovat olleet hyvin erisuuntaisia. Monissa maissa reaalitulot ovat kasvaneet melko paljon, Puolassa kolmessa vuodessa jopa 12 prosenttia. Myös Norjassa ja Ruotsissa tulot ovat kasvaneet. Suomessa reaalitulojen kasvu pysähtyi vuonna 2011. Myös viime vuonna kasvu jäi olemattomaksi.

Kotitalouksien oikaistu reaalitulo eräissä Euroopan maissa, 2007=100 (Islanti oikaisematon)

Lähde: Real household net adjusted disposable income. OECD 2013

Reaalitulot ovat kasvaneet jonkin verran myös muun muassa Saksassa, Ranskassa, Tanskassa ja Sveitsissä.

Kriisimaissa kansalaisten tulot ovat romahtaneet, eniten Islannissa ja Kreikassa. Neljässä vuodessa kreikkalaisten reaalitulot supistuivat peräti 22 prosenttia. Islannin tulojen pudotus oli vielä jyrkempi: kahdessa vuodessa 27 prosenttia. Islannissa kuitenkin tulot kääntyivät kasvuun vuonna 2011 – Kreikassa käänteen merkkejä ei ole.

Oleellinen ero maiden välillä on se, että Islannilla on oma valuutta, jonka se devalvoi jyrkästi. Tämä johti hintojen nousuun ja reaalitulojen laskuun. Kreikalla ei tätä mahdollisuutta ole niin kauan kuin se on eurossa.

Euroopassa ei ole aikoihin koettu Kreikan ja Islannin kaltaista elintason laskua. Vertailukohtaa lienee etsittävä Itä-Euroopan maista parinkymmenen vuoden takaa. Suomessakin 1990-luvun alussa reaalitulot putosivat ”vain” 11 prosenttia kolmessa vuodessa.

Myös Baltian maissa tulojen lasku on ollut huomattavaa, Virossa kahdessa vuodessa 9 prosenttia. Espanjassa ja Irlannissa tulojen lasku alkoi vuonna 2010, mutta on ollut merkittävää. Britanniassa tulot alkoivat pienetä vasta vuonna 2011.

On ilmeistä, että reaalitulot ovat edelleen laskeneet monissa maissa vuonna 2012, ja tulevat alenemaan myös kuluvana vuonna. Erot maiden välillä vain kasvavat, Etelä-Eurooppa on putoamassa kyydistä. Mitkä muut maat vielä putoavat kelkasta?

 

Hyvinvointikatsaus 1/2013 käsittelee talouskriisin vaikutuksia eurooppalaisten elinoloihin, mm. työllisyyden, tulonjaon, köyhyyden, velkaantumisen ja asumismenojen muutoksia. Yksi artikkeleista on Olli Savelan "Euromaat eivät ole toipuneet talouskriisistä" .

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.
tk-icons