Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Viimeinen wahlroos sammuttaa valot

14.1.2014
Ilkka Lehtinen

YLEn Ykkösaamun vieraana ollut Björn Wahlroos sekä Etelärannan vuorineuvokset ja talousasiantuntijat ovat vaipuneet lähes koomaan Suomen talouden tulevaisuuden suhteen. Kaikki menee pieleen ja viimeinen sammuttaa valot.

Kilpailukyky on menetetty kohonneilla työvoimakustannuksilla, yritysten korkeilla veroilla ja teollisuutta rasittavilla välillisillä veroilla ja maksuilla. Nämä ovat aiheuttaneet investointien hupenemisen ja viennin vähenemisen.

Suomen työvoimakustannukset ovat todella nousseet viime vuosina selvästi nopeammin kuin kilpailijamaissa. Se näkyy Eurostatin tietoihin perustuvasta taulukosta. Mutta näkyy siitä myös, että työvoimakustannusten taso ei ole meillä kuitenkaan kilpailijamaita korkeampi.

Työvoimakustannusten taso 2012 sekä muutos 2005 – 2013

Työvoimakustannusten taso 2012 sekä muutos 2005 – 2013

 

Maksettuja palkkoja ei mitata prosenteissa vaan euroissa. Viimeisin palkkaratkaisu parantaa Suomen asemaa työvoimakustannusten osalta seuraavien parin vuoden aikana selvästi.

Hallitus on myös päättänyt alentaa yritysverotusta huomattavasti, ja Suomessa yritysverotuksen taso on hyvin kilpailukykyinen todellisiin kilpailijamaihin nähden. Elinkeinoelämän valitus veroista ei ilmeisesti lopu, ennen kuin veroprosentti on nolla. Pitää muistaa, että hyvää infraa ja koulutettua työvoimaa ei saa ilman veroja.

Teollisuuden nykyiset ja tulevat maksut ja säädökset – kuten energiaverot, rikkidirektiivi, väylämaksut jne. – rasittavat vientiteollisuutta huomattavasti kilpailijamaihin nähden. Suomi on ja pysyy pohjolassa, sen takia meidän kannattaisi harkita hieman itsekkäämmistä lähtökohdista, mitä Suomi saa ja uhraa olemalla aina mallioppilas. Näillä veroilla ja maksuilla ei kannattaisi tappaa teollisuutta, vaikka se onkin joidenkin mielestä vanhanaikaista.

Yritykset investoivat aina, jos se on liiketaloudellisesti kannattavaa ja pidemmän ajan odotukset ovat hyvät. Investointeja houkuttelevat raaka-aineet, hyvät tuoteideat, toimiva infra, energian saatavuus ja hinta, hyvät rahoitusehdot, verotus, vakaat taloudelliset ja poliittiset olot, osaava työvoima – nämä kaikki tai niiden sopiva kombinaatio.

Investointeihin vaikuttaa yhä enemmän myös markkinoiden sijainti, Suomen kannalta ikävä kyllä. Perinteisesti meillä on ollut raaka-aineina metsä ja malmit. Tärkein raaka-aine meillä on kuitenkin koulutetut ihmiset, toimiva infra sekä vakaat taloudelliset ja poliittiset olot. Rahoituspuolella meillä välillä tuntuu olevan ongelmia, syynä ei ole rahapula vaan sinisilmäinen regulaatiouskollisuus.

Viimeaikaisissa keskusteluissa on kuitenkin unohdettu kaikkein tärkein, hyvä ja oikea tuote. On turha itkeä, että kauppa ei käy, jos ei ole myytävänä oikeaa tavaraa tai palvelua.

Suomen hallituksen tai eduskunnan tehtävänä ei ole keksiä uusia menestyviä tuotteita, se on yritysten asia. Suomen palkkataso ja verot eivät ole esteenä, jos löydetään oikeat tuotteet. Kyllä ne kaupaksi menevät tälläkin kustannustasolla.

Toivottavasti talousasiantuntijat lopettavat itkun maailmanlopusta ja keskittävät voimansa uusiin innovaatioihin. Se tie ei ole helppo eikä nopea, mutta sitä voidaan edistää panostamalla tuotekehitykseen, tutkimukseen ja koulutukseen. Suomen tulevaisuus ei ole halvassa bulkissa vaan pitkälle kehittyneissä ja osaamista vaativissa tuotteissa.

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.
tk-icons