Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Nuoret naiset menestyivät ”miehisissä” vaaleissa

21.4.2015
Twitterissä: @miinakeskipetaj

Uusi eduskunta on edeltäjäänsä hieman nuorempi. Nuorekkuudesta vastaavat naiset. Valittujen naisten keski-ikä oli 44,4 vuotta ja miesten 49,3 vuotta. Alle 40-vuotiaista edustajista yli puolet oli naisia.

Miehiä oli selkeä enemmistö 50–59-vuotiaista sekä erityisesti 60 vuotta täyttäneistä. Kaikkiaan edustajista jopa 59 on alle 40-vuotiaita. Alle nelikymppisiä on peräti kymmenen enemmän kuin edellisessä eduskunnassa.

Kuvio 1. Eduskuntaan 2015 valittujen naisten ja miesten osuus ikäluokittain, %

Eduskuntaan 2015 valittujen naisten ja miesten osuudet ikäryhmittäin, prosenttia, Tilastokeskus, Tieto&trendit-blogi

Lähde: Tilastokeskus, Vaalitilastot

Vaalien alla miehet olivat näkyvästi esillä: Eduskuntapuolueet suuntasivat vaaleihin seitsemän puheenjohtajamiehen ja vain yhden puheenjohtajanaisen voimin. Puolueiden asettamista ehdokkaista naisia oli näissäkin vaaleissa alle 40 prosenttia.

Valtamediassa keskustelua hallitsi perinteisesti "miehisinä” pidetyt aiheet: talouspolitiikka ja turvallisuuspolitiikka. Sattumaa tai ei – sosiaalipolitiikasta, ympäristöpolitiikasta, kulttuurista, koulutuksesta ja tasa-arvokysymyksistä keskusteltiin vähemmän.

1990-luvun alun tiukassa taloustilanteessa naisehdokkaiden osuus, naisten saama ääniosuus ja eduskuntaan valittujen naisten osuus tipahtivat aiempien vaalien osuuksista, vaikka naisten äänestysaktiivisuus pieneni miesten aktiivisuutta vähemmän. Miten sukupuolten edustukselle kävi näissä vaaleissa?

Kuvio 2. Naisten osuus ehdokkaista, äänistä ja valituista eduskuntavaaleissa 1954–2015, %

Naisten osuus ehdokkaista, äänistä ja valituista eduskuntavaaleissa 1954–2015, %, Tilastokeskus, Tieto&trendit-blogi

Lähde: Tilastokeskus, Vaalitilastot

Naisten osuus ehdokkaista, annetuista äänistä ja valituista kasvoi eduskuntavaaleissa tasaisesti 1960-luvulta alkaen 1990-luvun taitteeseen asti. 1990-luvun notkahduksen jälkeen naisten osuudet nousivat 40 prosentin pintaan tai hieman yli. Kolmessa peräkkäisissä vaaleissa naisia on asetettu ehdolle, äänestetty ja valittu eduskuntaan suunnilleen samassa suhteessa.

Vähiten naisedustajia on Keskustalla, Perussuomalaisilla ja RKP:llä.

Vahvistamattoman tuloksen mukaan nyt valituista kansanedustajista 83 on naisia (41,5 %), kun edellisvaaleissa naisia valittiin 85. Naisehdokkaat saivat 42,6 prosenttia äänistä. Aikaisemmin naiset ovat saaneet näin korkean osuuden äänistä vain vuoden 2003 eduskuntavaaleissa.

Vuosia kestänyt taloustaantuma ei siis aiheuttanut samankaltaista notkahdusta sukupuolten välisissä osuuksissa kuin mitä 90-luvun laman jälkeisissä vaaleissa nähtiin. Itse asiassa notkahdusta ei ole tapahtunut mihinkään suuntaan, vaan naisten aliedustus eduskuntaan valituista, annetuista äänistä ja ehdokkaista on pysytellyt samalla tasolla miltei koko 2000-luvun.

Kuvio 3. Naisten osuus ehdokkaista, äänistä ja valituista eduskuntavaaleissa eduskuntapuolueittain 2015, %

Kuvio 3. Naisten osuus ehdokkaista, äänistä ja valituista eduskuntavaaleissa eduskuntapuolueittain 2015

Lähde: Tilastokeskus, Vaalitilastot

Uudessa eduskunnassa on suhteellisesti eniten naisia SDP:n, Kristillisdemokraattien, Vasemmistoliiton ja Vihreiden valituissa. Naisten osuus valituista on pienin Keskustalla, Perussuomalaisilla ja RKP:llä. Vasemmistoliitossa, SDP:ssä ja Kristillisdemokraateissa naisehdokkaita äänestettiin ja meni läpi selvästi naisehdokkaiden osuutta enemmän. Keskustalla ja RKP:lla tilanne oli päinvastainen.

Naisia valittiin miehiä enemmän Lapin ja Varsinais-Suomen vaalipiireissä. Naisten osuus valituista on puolestaan pienin Keski-Suomessa (30 %), Vaasan vaalipiirissä (31 %) ja yllättäen Uudellamaalla (34 %).

 

Lisää tilastotietoa ehdokkaista, valituista ja äänestämisestä vaalitilastojen sivuilta ja vaalikarttapalvelusta

Lue myös ehdokkaiden ja valittujen tausta-analyysit eduskuntavaaleissa 2015.

 

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Artikkeli
30.6.2023
Marjut Pietiläinen, Joonas Toivola, Minna Wallenius

Vuoden 2022 lopussa Suomessa oli yhteensä 4 323 saman sukupuolen parin muodostamaa perhettä. Näiden perheiden määrä kasvoi edellisvuodesta 303 perheellä. Neljännes saman sukupuolen parien perheistä oli lapsiperheitä. Perhetilaston mukaan 1 807 lasta kasvaa sateenkaariperheissä. Vaikka osa kirjosta jää yhä piiloon, on sateenkaariperheiden näkyvyys lakimuutosten myötä parantunut.

Artikkeli
13.7.2022
Jukka Hoffren

Maailman pitäisi YK:n tavoitteen mukaan saavuttaa vuonna 2015 sovitut kestävän kehityksen 17 päätavoitetta ja 169 alatavoitetta vuoteen 2030 mennessä. OECD:n arvion mukaan sen jäsenmaat ovat vielä kaukana tavoitteiden saavuttamisesta. Ilman paljon nykyisiä voimakkaampia toimia jäävät kestävän kehityksen tavoitteet teollisuusmaissa saavuttamatta.

Artikkeli
17.6.2022
Johanna Lahtela, Marjut Pietiläinen

Korona-ajan arki on vaihdellut sen mukaan, ovatko palkansaajat olleet lähi- vai etätyössä. Kotitöiden ja hoivavastuun jakautuminen näyttää eronneen naisten ja miesten välillä – etenkin perheellisillä. Pandemian alussa etätyö saattoi näyttäytyä auvoisena yhteisenä kotiaikana, mutta kriisin jatkuessa kotityöt ja hoiva nähtiin taakkana ja huonoa omaatuntoa saatettiin kokea joka suuntaan.

Artikkeli
24.5.2022
Marjut Pietiläinen

Vasta eri näkökulmat huomioivan tiedon avulla väkivalta tulee ilmiönä näkyväksi, jolloin sen vakavuus ja seuraukset voidaan tiedostaa ja siihen pystytään aktiivisesti puuttumaan. Korona-ajan poikkeuksellisuus osoittaa ilmiön säännöllisen ja myös kriisiajat kattavan tilastoinnin tärkeyden.

tk-icons